Társas öltözék 1880/Society toilet 1880

2014.07.04 15:05

Társas öltözék princess-szabású felsőruhával, panier betoldásokkal és gazdag hímzés dísszel, hátulja és eleje/Society toilet with princess-shape outer garment, panier insertions and rich embroidery, back and front view

Hímzésdíszíték török ízlésben a ruhára, és a felsőruha szabásmintája/Embroidery in Turkish-style, and the pattern for the outer garment

 

A karcsú princess-alak barátnőinek ez az öltözék nagyon fog tetszeni és melynek egyszerű berendezése kölönösen nehéz selyemkelmékben alkalmas és a dús gyöngyhímzés előnyösen emeli. A hosszú uszállyal szabott szoknyát könnyedén egymásra hullva, keskeny rakottránc és kissé ráncolt fodor díszíti, melyek közül a felső kis fővel végződik. A felsőruha egész hosszában gombkapcsolattal berendezett és dúzzal ellátott. A d figura szerint szabott két dúzrészt felső szélüknél fogva, 16-18 cm-nyire a derék vége alatt a felsőruhára varrjuk, a 13 cm-ig ráncolt előszélt a mellráncba, a 3-4 ránc által a 23 cm-re szűkített szél pedig az oldal- és hátrészt összekötő varratba foglaljuk. A felsőruha alsó szélét és a dúzt 12 cm széles rojt veszi körül, melyet szintén gyöngyökkel vegyítünk.

To the friends of the slender princess-line this dress will very appeal and which's simple arrangement is specially suitable for heavy silk fabrics and advantageously raised by the opulent bead-embroidery. The skirt tailored with long train is ornated with gently covering, narrow pleats and slightly ruffled flounces, of which the upper ends with little facing. The outergarment in it's whole length setted to button closure and supplemented with a little bustle. The two bustle parts tailored according to fig. d by their upper edge, under the end of the waist of 16-18 cm sewn to the outergarment, the front edges plaited into 13 cm attached to the waistdarts, and the back edges reduced by 3-4 plaits into 23 cm to the seamline joining the side and back parts. The outergarment's bottom edge and the bustles are finished with 12 cm wide fringe, which is also combined with beads.

 

comments powered by Disqus