Sétaruha 1880/Walking dress 1880

2015.07.16 06:35

Öltözék török sállal és a hátsó drapéria szabásáttekintése/Attire with Turkish shawl and the back drapery's pattern

 

A ruhán a csinos hátsó lebbeny és szoknyaredőzet említendő. Ez utóbbihoz szükséges kelmeszél kis áttekintését felében adjuk, a felcsípés ránc utasításával. A felső széltől kezdődő 30 cm mély bevágás (lásd a kettős vonalakat) széleit csillaggal csillagra lehajtva, varrat által beduin csúccsá alakítjuk. A felsőszél az oldalszéltől kezdve 8 cm hosszúságban a szoknya övéhez csatlakozik és a lebbeny alatt néhány öltéssel összefoglalt beduin csúcsokig, keskenyen beszegve tágan lóg le. A további felcsípést illetve megemlítjük, hogy a két ránccsoport alatt, a szoknyaszélt középen a két oldaltól kezdve néhány öltéssel összevarrjuk. Az öltözék kiállítható Lutter barna kasmírból, atlasz szegélyzettel és fodrocskákkal.

About the dress the neat back peplum and skirt drapery should be noted. To the latter we present the pattern in half size for the required fabric part, with the plaiting directions. The 30 cm deep slit starting from the upper edge (see the double line) it's edges folded down from star to star, by a seam formed into a beduin dart. The upper side starting from the side edge in 8 cm length attached to the skirt's waistband and under the peplum to the beduin edges which are with some stitches joined, narrowly faced falls down with a stretch. In regard of further plaiting we mention, that under the two plait groups, the skirt part in the center starting from the two sides with some stitches sewn together. The dress can be assemblaged from Lutter brown cashmere, with atlas facings an ruffles.