Séta öltözék tunikával 1879/Walking dress with tunique 1879

2014.07.03 16:45

Séta öltözék ránc-derékkal és tunikával, eleje és hátulja/Walking dress with pleated bodice, front and back


Szabásminta a tunikához/Pattern for the tunique

 

A sima kelméből vagy hímes rátétekkel készítendő derék a gyakran használt sima válldarabot mutatja. A varrat által összeillesztett elő és oldal tunikaszélt (a és b) a b részen kijelölt ráncok által 50 cm hosszúságig rövidítjük és miként azt a hátkép mutatja a megborító c hátsó széllel illesztjük össze. Ez utóbbi ráncoltan csatlakozik az övhöz és csupán egyik oldalszélén csípjük fel 50 cm hosszúságra, miáltal a háromszögű csúcs támad, míg ellenben a másik oldalszél simán hull le és azt az illető díszítékkel látjuk el. A rövid szoknya 50 cm magas, 4 cm széles, 2-2 mély ráncba szedett rakottráncú rátétet mutat, a ráncokat 30 cm magasan láthatatlan öltések biztosítják, míg ellenben alul tágan végződnek.

The bodice is made from plain fabric or with broidery insertions displays the oftenly used simple shoulder yoke. The front and side tunique parts (a and b) attached by seamline via on the b part signed plaits reduced to 50 cm length and as the back view shows attached with the covering c back part. This latter attached to the belt as gathered and only plaited at one side to 50 cm length, whereby the triangle dart forms, but the other side falls down simply and setted with the proper decoration. The short skirt displays a 50 cm high, 4 cm wide, 2-2 deeply folded pleated applied ornament, the pleats are supported by invisible stitches to 30 cm length, but at the bottom stretch.

 

comments powered by Disqus