Öltözék lebbenyderékkal 1880/Dress with peplum bodice 1880

2014.11.11 12:29

Az öltözék hát- és előrésze/The back and front views of the dress

A tunikarészek szabásáttekintése/Pattern for the tunique parts

 

Kék vászonpatyolat mintánknak egyenlő berendezésű, de különféle díszítékű elő- és hátrészét mutatjuk. Az előkép csinos és drága velencei csipkét mutat. A hátrész kép díszítéke már jóval egyszerűbb és azt 5 cm széles rakottráncú csipke és géppel hímzett, hasonló szélességű bordür képezi, mely utóbbit nyomtatott paszománnyal vagy szép kereszthímzéssel is helyettesíthetünk. A szoknyát csupán 20 cm magas rakottránc ékíti. A tunika redőzethez a mértékkel és ránc utasítással ellátott szabásáttekintés ad irányt; a adja a szoknyára rendezett három egymásra boruló tunika előredőzet legutolsóját: ez 40 cm-nyire ráncolt oldalszélein egyikével előközépen kezdődik és rézsentes irányban fölfelé haladva, az oldalvarratban végződik; b adja a hasonló rézsentes vonalt jelző, de egyik oldaltól a másikig sál-szerűen érő második részt. E részt a 37 cm-nyire szűkített oldalszéllel, 8 cm-nyire a szoknyabonc alatt és átellenben kettősponttól csillagig ráncokba szedjük, és 40 cm-nyire felülről a szoknyára varrjuk. Végre pedig a ráncolás által csúcsosan végződő részt c szerint rendezzük. A kereszttől pontig felcsípett d hátsó szélt is az oldalvarratokba foglaljuk. Csokrok 4 cm széles atlasz szalagból.

 

Our two linen-lawn samples presented on equally setted, but differently decorated front and back views. The front view presents pretty but expensive venetian lace. The decoration of the back view more simplier, made from 5 cm wide pleated lace and machine embroidered, similary wide bordure, this last one might be replaced by printed braid or fine cross-stitching. The skirt only trimmed with a 20 cm high pleat. For the tunique tabliers the measure and pleat instructioned pattern gives directions; a gives the very last of the three, each other covering tunique front parts: this begins at the front middle with 40 cm pleated side and directed upwards biasly, ends in the side seam; b gives the similar bias cut, but from one side to the other shawl-like second part. This part with the 37 cm narrowed side side, 8 cm under the waistband and in front of from double-dot 'till star pleated, and 40 cm from upwards sewn onto the skirt. Finally the pleatedly darted part arranged according to c. The d back part picked up from cross to dot also attached into the side seams. Bows from 4 cm wide atlas ribbon.