Menyasszonyi öltözetek 1887/Bridal toilettes 1887

2015.01.23 10:12

Mai cikkünk nem csupán a szűzies menyasszonyoknak szól, kik hófehérbe öltözve első szerelmi boldogságuk érzetében állnak oltár elé, hanem asszonyoknak is, kik második házasságra lépnek.

Ismételjük, hogy a menyasszony, ha leány csaknem kizárólagosan fehérbe öltözik, ellenben asszonyok tetszés szerint fehér vagy színes ruhát választhatnak. Mégpedig fiatal özvegyek rendesen a sárgás-fehért vagy krémszínt választják, míg éretebb korúak valami semleges világos színárnyalatot helyeznek a fehér elébe. Még az is megjegyzendő, hogy a leány menyasszonyi ruhája bizonyos ideális izlésben rendeztetik el, míg az asszony menyasszonyi öltözete alig különbözik az elegáns társas öltözettől.

Feketében természetesen nemvaló esküdni, a rikító színek sem elegánsak ez alkalomra. Legfinomabbak e célra a barackszín, halvány heliotróp, világos szürke stb. Szövetre nézve különösen divatosak úgy leányok mint asszonyok számára: a satin duchesse, faille francaise, Crépe de Chine, sőt asszonyok számára újabban ismét a moire. Mintázott szövetek csak vegyítésképpen elegánsak.

A díszítést illetőleg főképp a csipke dívik. Aki győzi menyasszonyi ruháját teljesen befedheti a legdrágább csipkével, mint point de Bruxelles, point d'Alencon, Malines stb. A valenciennes csipke nem oly drága és szintén igen szép.

A leány és özvegy menyasszony fátyla között nagy a különbség. Míg a hajadon egy 330-350 cm hosszú, 270-290 cm széles sima illusion fátyolba burkolózik, az asszony hímzett selyemtüll, vagy pedig pompás csipkefátyolt választ, mely sál alakú és 3-4 m hosszú, 70-100 cm széles. A fátyol elrendezése a hajfodrozattól függ; többnyire a fej búbján "á la juive" rendezik el.

A menyasszonyi koszorú a leányoknál még mindig myrtus vagy narancsvirágból van fonva, az asszonyok más fehér virágokat: mint gardeniákat, tubarózsákat stb. választanak pár narancsvirággal vegyest.

A szövethez alkalmazkodik a készítésmód is, könnyű szövetek, mint Crépe de Chine vagy moll persze nem úgy varratnak meg, mint nehezebb szövetek, azonban egyre nézve a menyasszonyi ruhák egyformák, valamennyi uszályos. Könnyű szöveteknél az uszály rendesen valami eltérő nehezebb szövetből készül, nehéz szöveteknél ellenben az aljjal egyben szabaitk. Az öltözetek díszítésére még mindig hímzett és csipke tabliereket, gyöngyhímzést, betét részeket gyöngymozaikból stb. használnak.

A derék szabása és díszítése a divatnak megfelelő. Jelenleg az elől-hátul ékbe szabott, ellenzővel vagy betéttel ellátott derekak a legelegánsabbak.

Magyar Bazár 1887. Május 16., 10. szám

 

Our present article not only for the maiden brides who dressed in snow white, with the happy sense of the first love walk to the altar, but for women too who step into their second marriage.

We repeat once more that if the bride is maiden only exclusively dress into white, but women can sort from white or coloured gowns as favoured. Namely young widows usually choose yellowish white or créme, while elderly prefer some kind of pale colour tone instead of white. Should be noted that the maiden's bridal gown arranged after ideal taste, but the woman's bridal gown barely vary from the elegant society toilette.

Naturally it's inapt to wed in black, neither vivid colours elegant for this occasion. The gentilest for this purpose peach colour, pale heliotrop, light grey etc. From the fabrics especially fashionable for maidens and women too: the satin duchesse, faille francaise, Crépe de Chine, what is more for women recently the moire too. Designed fabrics only elegant as intermingles.

Touching the trimmings mostly laces en vogue. Who can afford might cover her bridal gown wholly with the most luxorious lace, like point de Bruxelles, point d'Alencon, Malines etc. The valenciennes lace isn't that expensive and also very beautiful.

There's a big difference between the maiden's and widow's veil. While the maiden rolls into a 330-350 cm long and 270-290 cm wide simple illuson veil, the woman can sort from embroidered silk tulle or sumptuous lace veil, in shawl shape and 3-4 m long, 70-100 cm wide. The setting of the veil depends on the coiffure; mostly arranged on the top of the head "á la juive".

The bridal wreath for maidens still plated of myrtus and orange flower, women can choose other white flowers: like gardenias, tuberoses etc. combined with some orange flowers.

The sizing defer to the fabric. Light fabrics, such as Crépe de Chine or mull of course aren't tailored like heavy fabrics, but in one point the bridal gowns alike, all have train. For lighter fabrics the train usually made from a different heavier fabric, but for heavy fabrics combined in whole with the skirt. For trimming the gowns still embroidered and lace tabliers, pearl embroidery, insertions from pearl-mosaic used.

The pattern and trim of the bodice according to fashion. Recently the front-back dart shape bodice supplied with turn-ups or insertion is the most elegant.

"Magyar Bazár" 1887. May 16., 10th issue

Menyasszonyi öltözetek fiatal leányoknak és özvegyeknek                Társasági és menyasszonyi öltözetek

Bridal dresses for young maidens and widows                               Social and bridal dresses