Menyasszonyi öltözék és kelengye 1871/Bridal dress and trousseau 1871

2015.01.26 22:17

Míg jelen sorainkat szép olvasónőink olvassák, már az ősz küszöbén állunk. Mély rejtély uralkodik most még afölött a jövő idény mi újat fog hozni, s e rejtély megfejtését ritkán vártuk még oly érdekeltséggel, mint éppen jelenleg. Nem fogunk késni az újdonságok érkeztét és azok bővebb leírását közölni, de addig is míg ez megtörténik, szünidő nem állhat be. Ami pedig főképpen alkalmat nyújt a jó izlésnek kitüntetésére, az több előkelő az ősszel ünnepelendő házasság.

Menyasszonyi ruhákhoz láttunk páratlan szépségű nehéz, fénynélküli selyem kelméket "Drap Impératrice", továbbá fényes ripsz selymeket, mint "Velours ottomani" és "Veloutine", az ismeretesebb kelmék közt pedig "Moire antique", "Faille", "Taffetas de Lyon" és "Satin" (atlasz). Az uszályt aránylag hosszabbra készítik, mégpedig 250-275 cm-nyi hosszúságig, míg Faille és Taffetasból 160-200 cm-ig mennek. Ez utóbbiak szerint készülnek a crépe lisse ruhák is. A legelegánsabb szövetek menyasszonyi ruhákhoz nehéz selyemripsz vagy sima, fénytelen tafota.

A menyasszonyi ruha mellett legszebbek a látogatási ruhák, melyek pazar fényűzéssel kiállíttatnak, ezek legtöbbnyire valóságos színű poult de soie antique és faille kelmékből készülnek. A menyasszonyi készlet kiegészítéséhez tartozik még az elegáns pongyolaruha és fésülő öltöny (ez utóbbi fehér mollból csipke ékítéssel), egy szép fekete faille selyemruha, több utcai- és egy utazóruha, egy finom francia vagy indiai beszövött longshawl és egy uti pléd, végre pedig egy szép bársony vagy más az idényhez alkalmas felöltő.

Gazdálkodóbb hölgyek a mennyasszonyi ruha mellett leginkább egy fekete vagy színes félhosszú faille ruhát rendelnek, továbbá egy utcai- és egy háziruhát, plédet és felöltőt.

A mennyasszonyi fátyol, mely még mindig külön e célra szövött s beszegés nélkül hagyott illusió-tüllből visletetik, hosszan aláfüggve tüzetik fel a koszorúval.

A Divat, 16. szám, 1871. Augusztus 16.

 

While our charming readers read these lines we are on the border of the autumn. A big mistery reigns over what new shall the next season bring and we've been waiting for the solution of this mistery with such big stake long ago like now. We won't ignore the arrival of the new assembles and to write a long article about it, but while this is yet to happen no time for a break. And what especially gives opportunity to award the good taste, are the several classy marriages during this autumn.

For bridal gowns we have seen uneven beautifull heavy, dim silk fabrics "Drap Impératrice", also shiny rep-silks as "Velours ottomani" and "Veloutine", among the well known fabrics "Moire antique", "Faille", "Taffetas de Lyon" and "Satin" (atlas). The train is made proportionate longer, namely in 250-275 cm lenght, while from faille and taffeta they go up to 160-200 cm. The crépe lisse gowns made after this measure too. The most elegant fabrics for bridal gowns are the heavy silk-rep or the plain, dim taffeta.

Beside the bridal gown the most beautifull are the visiting toilettes, made with smashing luxury, these made from mostly genuine coloured poult de soie antique and faille fabrics. The supplements of the bridal trousseau are the elegant negligé and combing wrap (this last from white mull with lace trimmings), a pretty black faille silk toilett, several walking- and travelling dresses, a soft French or Indian woven longshawl and a travelling plaid, and finally a pretty velvet or other seasonal cape.

Sparing ladies mostly order beside the bridal gown a black or colourful, half long faille toilett, furthermore one street- and one house dress, plaid and cape.

The bridal veil, this is still woven especially for this occasion and an unfaced illusion-tulle worn, falling down long as stitched upon the bridal wreath.

A Divat, 16th issue, 16. August 1871.

Menyasszonyi- és nyoszolyólány ruhák                                  Nyoszolyólány ruhák (elegánsabb esétlyi öltözet)

Bridal and maid of honor gowns                                           Bridesmaid toilettes (graceful evening dress)