Menyasszonyi öltözék 1875/Bridal gown 1875

2015.01.23 10:56

A menyasszonyi öltözék legyen mindig magas, alakra és díszítésre nézve pedig egyszerű. A fiatal menyasszony bizonyos kedvenc szín miatt sohase mondjon le a fehérről, ami a kelmét illeti, ebben elég dús választéka van elkezdve a legnehezebb selyemkelméktől, a gyapotszövetek véghetetlen során át a sima mollig; ott van még tüll, patyolat és tarlatán, ez utóbbi különösen bálszerű. Érettebb korban a halvány, szép szürke szín érdemli meg az elsőbbséget, ha ugyan a szokás nem rendeli menyasszonyi öltözékül a fekete ruhát. A jól álló fátyol, a teljes myrtus korona mellett majdnem az egész alakot fedi és elől az arcra hull le, ámde az egyházi szertartás után az arcról hátra vetendő. A menyasszony, mely másodízben lép az oltár elé, többnyire kénytelen bizonyos szokásoknak hódolni és koronául rózsákat vagy narancsvirágokat, keskeny fátyolsált választ tüllből vagy csipkéből. A nyoszolyóleányoknak a lengő mollruhák mellett színes virág és csokordíszítékkel lapunk elég mintát ad. Tarlatánt, tüllt, stb. lengeségük miatt nem szokás beszegni, hanem a bodrok és fodrok számára csupán vagdaljuk.

A Divat, 23. szám, 1875. December 5.

 

Bridal dress always should be high, in shape and decoration simple. The young bride for some favourite colour should never relinquish from white, touching the fabric, in this she has quite an opulent choice starting from the heaviest silk materials, through the endless row of cotton fabrics to the plain mull; there are still tulle, cambric and tarlatan, this last one especially ball-like. In mature age the pale, nice grey colour deserves priority, if tradition doesn't dispose as bridal dress the black toilette. Well fitting veil, beside the full myrtle crown almost covers the whole figure and infront falls down to the face, but after the liturgy from the face cast backwards. The bride, if steps to the altar for the second time, mostly has to homage to some sort of traditions and as crown roses or orange flowers , narrow veil-shawl sorted from tulle or lace. For the bridesmaids beside the flimsy mull dresses with colourful flower and bow decorations our journal gives quite enough samples. Tarlatan, tulle, etc. don't use to be hemmed due to their flimsiness, but for the ruffles and flounces only scalloped.

A Divat, 23rd issue, 1875. 5. December

Báli, társasági, látogatási és menyasszonyi öltözetek /Ball, evening, visiting and bridal toilettes

Menyasszonyi és lakodalmas öltözékek                                    Menyasszonyi fejék

Bridal and nuptial toilettes                                                      Bridal head-dress