Menyasszonyi- és társasöltözetek 1885/Bridal and social toilettes 1885

2015.01.23 09:58

A menyasszonyi öltözet bár a divathoz alkalmazkodik, némileg mégis kivételes állást foglal el amennyiben teljesen az illetőnek személyisége szerint állítható össze, sőt ha éppen kívánjuk, olyan eltéréseket enged meg az uralkodó izléstől, melyek már ruha összeállításnál feltűnők volnának.

Már a szövet választásánál is teljesen személyes hajlandóságunk szerint járhatunk el, minden fehér, krém vagy ivoir színű szövet alkalmas lévén e célra. A divatos szövetek között választhatunk moirée, bengaline és faille francaise között, melyeknek dísze többnyire alenconi, duchesse vagy malines csipke; vagy összeállíthatjuk az öltözetet crépe de chine és moiréeből, satin duchesse, csipke és moiréeből. Mert az elegáns menyasszonyi ruhák többnyire különböző szövetekből készülnek, melyek közül például a moirée uszálynak és deréknek, a crépe de chine és csipke előli aljrésznek és tunikának használtatik. Satin duchesse és faille francaise szintén igen pompás szövetek menyasszonyi ruhákhoz és még szebb hatást tesznek, ha broché bársony vagy plüsh szövetekkel vegyest alkalmaztatnak. Ezen díszszöveteken kívül a sima atlasz, a lenge faille, a szép nehéz cachemire, de még lenge voille sem megvetendők menyasszonyi ruhákra, sőt igen szép költői öltözetek készülhetnek egyszerű szövetekből, ha finom izléssel állíttatnak össze.

A menyasszonyi ruha készítésmódja szinte teljesen a személyes izléstől függ. Csak két törvénye van. Az egyik az, hogy a deréknak okvetlenül magasnak kell lennie, a második pedig az, hogy a ruhának uszállyal kell bírnia. Az eltérő szövetből külön készült uszály az elől díszített rövid aljhoz épp oly kedvelt, mint a hátul uszállyá alakuló egyben szabott alj. Ráncozott tunika részek, csipke tablierek, hímzett tablierek fehér zománc gyöngyökből vagy selyemből és gyöngyből, crépe de chine rézsútak, mindezek elegáns díszek. A többnyire ékbe szabott derekak dísze az alj szerint alkalmaztatik. Nyulánk alakoknak igen jól állnak a most dívó ráncderekak, akár a derék szövetéből, akár csipkéből készülnek a ráncok; telt alakok pedig legszebben jutnak érvényre erősen testhez álló sima derekakban.

Az egész alakot befedő nagy menyasszonyi fátylak legkedveltebbek. Többnyire selyemtüllből készülnek széles szegésekkel. A kendő- vagy sálalakú valódi vagy utánzott csipkefátylak nem oly gyakoriak.

A menyasszonyi koszorú myrthusból vagy narancsvirágból, vagy pedig mindkettőből vegyest készül, még pedig friss lombot és csinált virágokat használnak hozzá. Gyakran csupán nagy csokor helyettesíti, mely a hajfodrozat közepén alkalmaztatik. Kisebb csokrok ékíthetik a ruhát.

Még néhány szót a koszorús lányok és a lakodalomban résztvevő asszonyok öltözeteiről. A fiatal leányok öltözetei uszály nélkül, lenge, egyszínű csíkozott vagy mintázott fantasie szövetekből készülnek selyem alsóruhával. A derekak ráncozottak kivágott béléssel s többnyire övben végződnek, mely bársonyból vagy ráncba rendezett selyemből készül, vagy pedig széles écharpe-ból áll. Ez utóbbi a fiatal leányok számára készülő társasöltözetek csaknem nélkülözhetetlen részlete akár öv alakban, hátul hosszan lehulló hurkokkal és végekkel, akár mint écharpe mely az aljat drapírozza, stb. Csokrok az écharpe-hoz illő szalagból, csipkék és virágok fejezik be ezen öltözeteket, melyeknek bája nem a szövetek drágaságában, hanem az izlésteljes elrendezésben rejlik.

Fiatal és éltesebb asszonyok, kik lakodalmon megjelennek, díszes társasöltözetet viselnek. A legkedveltebb szövetek e célra a moirée, bengaline, faille francaise és Viktória. A három utóbbi többé-kevésbbé erősen bordázott szelyemszövetek, melyek minden színben kaphatók. Ezeknél sokkal pompásabbak a csíkozott és broché satin szövetek, sima, csíkozott és virágos bársonyok, gyöngy hímzetű satinek, satinek plüsh és bársony csíkokkal, stb. Mint tavaly úgy ez idén is két-három különböző szövetből állítják össze a toiletteket, színes zománc lemezkékkel és gyögyökkel. Az alsó rövid aljak egészen gyöngyhímzéssel, vagy csipkével vagy fodrokkal és drapírozott tunikarészekkel fedetnek be, s az uszály többnyire külön készül. Praktikus hölgyek külön uszályt és azonkívül rövid hátsó aljdíszt készíttetnek s e kettőt felváltva, szükség szerint kapcsolják az aljra.

A színes társasöltözetek az idén határozottan nagyobb kedveltségben fognak örvendeni, mint a feketék. A legelegánsabb divatos színek: a világos barna, sötét búzavirágkék, világos zöld, kékeszöld és bronz barna s a krém és elefántcsontszín minden árnyalata.

Még megjegyzendő, hogy asszonyok lakodalmon az öltözet színében készült igen apró magas capote kalapokat hordanak, melyek rendesen az izlés mesterművei. E kalapot természetesen csak a templomban viselik és az esküvőt követő reggeli, ebéd vagy estély előtt levetik.

Magyar Bazár, 22. szám, 1885. November 16.

 

The bridal gown tho' defer to fashion, but slightly has a unique stand, so long as it can be wholly combinated after personal taste, nor yet if we desire to, it allows such differences from the main taste what would be leery in any other dress combinations.

Even when choosing from the fabrics we can proceed on personal aptitude, every white, créme or ivoir coloured fabric is suitable for this occasion. From the fashionable fabrics we can choose from moirée, bengaline and faille francaise, trimmed mostly with alenconi, duchesse or malines lace; or we can assemble the gown from crépe de chine and moirée, from satin duchesse, lace and moirée. Because the elegant bridal gowns mostly made from different fabrics, among from these for example the moirée as train and bodice, the crépe de chine and lace as the front skirt and tunique used. Satin duchesse and faille francaise also very splendid fabrics for bridal gowns and even more effective if combinated with broché velvet or plush fabrics. Aside from these decorative fabrics as the plain atlas, the flimsy faille, the nice heavy cachemire, but the flimsy voille unpitiful as bridal gowns, what is more very pretty, poetical gowns can be made from simple fabrics if choosen with good taste.

The preparation of the bridal gown almost only depends on personal taste. It only has two laws. One is the bodice perforce be high, the second is the gown must have train. The seperated train made from different fabric for the trimmed, short front skirt is just as favoured as the one piece patterned skirt forming a train at the back. Pleated tuniques, lace tabliers, embroidered tabliers of white enamel pearls or from silk and pearls, crépe de chine bias, all of these elegant trimmings. The trimming of the mostly dart-shape bodices assembled after the skirt's. For the tall figures very well fitting the now stylish pleated-bodices, either from the fabric of the bodice or from lace the pleats are made; curvaceous figures in turn appear the best in very tight fitting, simple bodices.

The whole body covering, big bridal veils the most prefered. Mostly from silk tulle with wide facings. The cape- or shawl-shaped, genuine or false lace-veils are infrequent.

The bridal wreath is made from myrthus and orange flower, or combinated from both, namely with fresh greenery and made flowers used. Often only a big bouquet replacing it, setteded in the middle of the hair. Smaller bouquets trimming the gown.

Only a few words about the gowns of the maid of honours' and women's appearing in the nuptials. The young girls' gowns made trainless, flimsy, uni-coloured stripy or designed phantasy fabrics with silk skirts. The bodices pleated with cut lining and mostly end in a belt, made from velvet or pleated silk or wide écharpe. This last one for the society gowns made for the young girls almost an essential part, either in belt-shape with long falling loops and endings on the back, or as écharpe, folding into the skirt, etc. Bows from ribbons matching the écharpe, laces and flowers finish these gowns, the charm of these not within the expensive fabric but in the graceful setting.

The young and elderly women, appearing in the nuptials, wear decoratice social toilettes. The most prefered fabrics for this occasion are moirée, bengaline, faille francaise and Victoria. The last three more or less hardly corded silk fabrics, available in every colour. From these much more smashing are the stripy and broché satin fabrics, plain, stripy and flowery velvets, pearl embroidered satins, satins with velvet or plush stripes, etc. As yesteryear now too the toilettes combinated with two or three different fabrics with colourful enamel coins and pearls. The basic, short skirts decorated wholly with pearl trimmings, or lace or flounces and covered with folded tunique parts, and the train mostly tailored seperatedly. The practical ladies order for a seperate train and a short back trimming for the skirt, and these two alternatedly, of necessity attached to the skirt.

The colourful social toilettes in this year definitely shall be favoured better, than blacks. The most elegant fashionable colours: light brown, dark cornflower blue, light green, blueish green and bronze brown, and the créme and ivory colours in every shades.

Also should be noted that women during nuptials wear a very small capote bonet in the colour of the toilett, these properly the masterpieces of taste. Naturally these bonets only worn at the church and taken off before the breakfast, lunch or evening after the wedding.

"Magyar Bazár" 22nd issue, 1885. November 16.

Menyasszonyi- és lakodalmas ünnepségekbe való társasöltözetek/Bridal and nuptial ceremonial social gowns