Menyasszonyi és lakodalmi öltözetek 1878/Bridal and nuptial toilettes 1878

2015.03.05 13:23
 
Egy neme a legrégibb kézimunkáknak, a tülláthúzás az utóbbi hetekben mint legújabb divat tűnt ki. Gallérok, nyak- és zsebkendők, reggeli főkötők és pongyolák, fehér vagy színes mollból, batisztból és linonból készült díszes öltözékekhez, fölöttébb keresettek a tülláthúzású be- és rátétek, melyeket többnyire simán díszítenek s csupán könnyed rajzzal ellátva, finom rakott ráncokba szednek. Az erős kereslet gyorsan kimeríté a készleteket és a meglévők ára a háromszorosára emelkedett; a hímzőgép gyors műve, láncöltés tüllre, melynek brodeire bretonne név alatt kellett volna kárpótlásul szolgálnia korántsem oly lágy és tetszetős s kevésbbé díszes, mint a csupán kézzel készítendő áthúzott csipke és eszerint a tüllszeletek élénken versenyeznek a recézés, sőt keresztöltésű hímzéssel is az oly hölgyek munkakosarában, kik sajátkezű munkájukat annál nagyobb elégtétellel hordják. Sőt a megfelelő finomsággal és dús rajzzal készült gyöngéd tüll csipke kedvelt díszítékévé lett a menyasszonyi ruhának, mégpedig nem csupán a szerény mollhoz, hanem a ragyogó atlaszon is, melynek lágy árnyalata és teljes redőzete a menyasszonyi szűzies magas termetét majdnem mesés bájjal veszi körül; mert e gyöngéd csipkék, mintha tündérujjak szőtték volna, a kedves barátnők ajándéka, ily alkalomra e legszebb díszt képezik. A legszebb, legfiatalabb színezetű menyasszonyi ruhát múlhatatlanul a mollruha képezi, ehhez a tüll csipkék kissé erősebbek lehetnek; úgyszintén több legyen a be-, mint a rátét, melyet dudorokkal, szegélyekkel vagy finom rakottráncokkal díszítenek. Redőzetek, bármilyenműek legyenek is azok nem illetik a menyasszonyi ruhát, mert az csakis a legnagyobb egyszerűségben nyílvánítja szép, szűzies hatását. Az övet a princess ruhánál is alkalmazhatjuk; a hosszú lenge fátyol az egész alakot takarja el, úgy, hogy elől is mélyen hull le az arcon, vagypedig ez utóbbit szabadon hagyja és csupán hátul leng lefelé a kerek menyasszonyi koszorúból. Hosszú indák menyasszonyi koszorún szintén helytelenek, mert akadályozzák a menyasszonyi öltözék komoly méltóságát; ellenben egyes mirtusz ágak és virágok könnyedén szétszórtan a fátyolra tűzve emelik a fiatal jelenség szűzies báját.
A tüll csipkék nem csupán a menyasszonyi ruhához, hanem a teljes díszítékű nyoszolyóleány öltözékéhez is illenek, melyeknél az illető vidék szokása szerint a tiszta fehér nyílvánul színes csokrokkal, vagypedig a fehér színt egyedül a menyasszonyra hagyva gyöngéd színekben tűnik fel, melyek a lenge linon- és patyolatszöveteket vagy a divatos selyemkelméket tüntetik ki.
A lakodalmi körök többi fiatal és idősebb hölgyei ily ünnepélyek alkalmával előszedik ruhatáruk legszebb és legalkalmasabb darabjait, a családi ékszereket és drága csipkéket. A nehéz kelmék számára nemrég támadtak a szögletes uszályok, melyek csekélyebb bőség mellett dús redőzetet eszközölnek és lefelé szabadon szétterjedve a szövet szépségét teljesen érvényesítik. A hímzett szövet mellett e kelméken legértékesebb az ősrégi, pompás bőrszőnyegek szerencsésen sikerült utánzása a rajz megbecsülhetetlen értékével és a színek gazdagságával, melyeknek halvány árnyalatai az aranyhímes alapon csodálatos szépséget fejtenek ki. Van ezen kívül még számtalan többé-kevésbbé drága szövet, melyeknek rajzai dús hatást eszközölnek és kiváló díszű öltözéket adnak; a selyem szövészet kimeríthetetlen az új meg új csodákban, melyek szerényebb helyzetűek előtt nincsenek kizárva. A hímes szöveteket majdnem kivétel nélkül ráncokkal díszítik, úgy betétek mint hajtókák, vagy az uszály alsó szélén finom rakottráncok alakjában, mely utóbbi kiváló szövetnél majdnem egyedüli dízsítékét képezi az öltözék hátsó részének; elől a princess szoknya hosszú vonalait szeretik ellenzőszerű redőzet díszíték, stb. által félbeszakítani és élénkíteni. A szögletes kivágás és a csupán könyökig érő duchesse ujj a legkiválóbb kísérői a díszes lakodalmi öltözéknek, vagy a szertartásos "ebéd toilette"-nek; ez képezi az alapos középutat a magas, hosszú ujjú, komoly öltözékek közt, melyet ünnepélyes alkalmakkal csupán a nagymama hord az arcot keretező csinos blond főkötővel, és a kacér, kivágott szoknya közt, melyet a tulajdonképpeni báli és estélyi öltözékek szertartása nélkülözhetetlennek nyilvánít.
Valamint, hogy a selyemharisnyák csipke és áttörésű és tarka hímzésű díszítéke, nagyon közel áll a csat és pánt cipőkhöz, úgy a félhosszú ujj is szoros összeköttetésben van a könyökig érő kesztyűkkel, melyek hat, nyolc sőt több gombokkal látvák el s a kézfejen és karon tért és alkalmat nyújtanak a legcsodálatosabb díszítékekhez. A rece és csipke kesztyűket még mindig kedvelik, legújabb azonban a selyem kesztyű, dús hímzéssel színes selyemből, sőt még arannyal és gyönggyel is, továbbá finom svéd bőr festéssel diszítve. A hölgydivat e szeszélyét kénytelenek voltunk megemlíteni, de egyúttal megemlítjük, hogy a sima bőrkesztyű a valódi díszes hölgyek közt legfőbb kedvelőt lelt s, hogy a finom színérzék korántsem pártfogolja a fehér kesztyű iránti pillanatnyi előszeretet, mely kesztyűk bátran mutatkoznak még a sétatéren is. Hagyjuk meg tehát a hasonlíthatatlan frakknak elmaradhatatlan kellékét, a fehér nyakravalót és fehér kesztyűt, melynek színtelenségét némileg enyhíti a fehérnemű kifogástalan fehérsége, és fordítsuk hasznunkra a gyöngéd árnyalatokat, miket a bőr is felvesz, hogy az egész öltözék összhangzóvá legyen.
Lassan-lassan az új téli kelméknek is híre jár már s alig hihető, hogy miként lehessen lehetséges az újabb színárnyalatok és minták kigondolása. Újabb nevekről ez idén a világkiállítás gondoskodott. Mindegyik kiállító ország többé-kevésbbé színdús szövetrajza és a különféle kelmék színsorozata által képviselteti magát; itt kissé teltebb árnyalat, amott erőteljes rajz, majd ismét lágyabb, majd ragyogóbb vegyüléke, a gyöngéden odalehelt, finom tarka selyemszálaknak, úgy annyira, hogy a választás nem lesz könnyű!... E kelmék majdnem mindannyian nehezek a lágy és finom skótkelmékhez képest, melyeket leginkább vesznek tekintetbe uti öltözékeknél. Azonban a skót kelmét sima kázsmér, serge, stb. díszítéséhez is alkalmazzák, magától értetődik, hogy a sima szövetnek egyeznie kell a skót kelme alapszínével.
Az őszi toilettek legnagyobb újdonsága a paszomány rojtok, zsinórok, stb.  s ezekre nézve hatalmas erőlködést fejtenek ki. Azt mondják, hogy az érc gombok végképp el fognak tűnni s a paszomány mellett csakis gyöngyház érvényesül. Ehelyett azonban a leggyönyörűbb áttört érc munkákkal kecsegtetnek.
Budapesti Bazár, 18. szám, 1878. Szeptember 15.
 
 
 
One gender of the oldest handworks, the tulle needle-work during the former weeks appeared as the latest fashion. Collars, cravats and handkerchiefs, morning caps and wrappers, for white or coloured formal dresses made from mull, lawn and linon greatly wanted the tulle-needle worked insertions and appliqués, these mostly ornated simply and only setted with a gentle scetch, gathered into fine pleats. The heavy request had quickly run down the stores and the extants' advanced in price triply; the embroidery machine's quick work with chain stitching on tulle, what should serve as compensation under the name brodeire bretonne, not by a long as soft and esthetic and less fancy, like the wholly hand made needle-worked lace and accordingly tulle pieces briskly challange with filets, even with cross-stitched embroideries in the handywork baskets of those ladies, who wear their own handworks with bigger satisfaction. Furthermore soft tulle lace made with proper fineness and opulent scetch had become the prefered ornate for bridal gowns, and not only for the moderate mull, but for the sumptuous atlas too, this' gentle tone and full drapery covers the bride's maidenly tall figure almost with fabulous charm; because these soft laces, as if fairy fingers had woven them, a gift from the dear girlfriends, for such occasion is the most beautiful decoration. The best, most youthful toned bridal gown is superlatively the mull dress, for this the tulle laces can be slightly outstriking; also have more insertions than appliqués, ornated with bulges, facings or fine pleats. Draperies, no matter which type of, mis-suits on bridal gown, because it can only effect the neat, vestal impression in the greatest simplicity. Belt can be used on princess gown too; the long flimsy veil covers the whole body, so that infront too falls down deeply on the face or else leaves it free, and only hangs down at the back from the roundy bridal wreath. Long garlands on bridal wreath are also unsuitable, because these embarrass bridal gown's earnest dignity; but single myrtle branches and flowers gently scattered and pinned on the veil raise the young phenomena's maidenly charm.
Tulle laces not only on bridal gowns, but also suitable on fully ornated bridesmaid's dress, these accordingly the respecting region pure white appears with coloured bows, or else white exclusively kept for the bride, appears in gentle tones, favouring flimsy linon and cambric materials, or the stylish silk fabrics.
Nuptial ceremonies' other young and older ladies during such occasions get out from their wardrobe the most beautiful and the most suitable ensembles, the family jewels and expensive laces. Not so long ago for the heavy fabrics square trains had appeared, these beside lesser fullness effect opulent drapery and freely expanding downwards wholly vindicate the fabric's beatuy. Beside embroidery fabric on these materials the most valuable the anchient, sumptuous leather carpet's blissfully managed imitation with the priceless value of the scetch and the richness of the colours, the pale tones on the gilded variegated basic effect amazing beauty. Beside of this there are more or less expensive fabrics too, the designs effect opulently and assemblaged into excellent toilette; silk weaving is unfailing with new and newer wonders, available to the moderated standings. Embroidered fabrics almost one and all ornated with pleats, as insertions and turn-ups or else at the train's hem with fine pleats, this last one on excellent fabrics almost exclusively the only decoration at the back of the ensemble; infront the princess gown's long line preferably breaked and vivified with insertion-like pleat decoration, etc. The square cut and the elbow-long duchesse sleeves are the best accessories of the fancy nuptial toilettes, or the ceremonial dinner toilette; this is the proper middle course between the high, long sleeve, serious ensemble, this only worn by the grandmother during ceremonial occasions with face framing neat blond cap, and between the flirty, cut robe, this declared as integral part of the ball and evening ensembles formality.
Also that the silk stockings' lace and open-work and motley embroidered decoration stands very close to buckle and strap shoes, just like the demi-long sleeves are in close relation with elbow long gloves, supplemented with six, eight or even more buttons, and on the hand and arm offers a suitable place to  the most sumptuous decorations. Filet and lace gloves still favoured, but the latest ones are the silk gloves, with opulent silk embroidery, even with gold and pearls too, furthermore fine Swedish leather decorated with painting. We had to mention lady fashion's such whimsy, but in addition we mention, that the plain leather gloves among the true stateful ladies had found the most preferers, and that the gentle colour-sensitivity not by a long favours the momentary prefernce for the white gloves, such gloves still bravely appear even out at the promenades too. So let's keep the unique tail-coat's inevitable accessory, the white tie and white gloves, the colourlessness slightly softened by the lingerie's perfect whiteness, and let's benefit out of the pale tones, effected by leather too, to make the whole ensemble harmonious.
Slowly-slowly the new winter fabrics come around too, and inconceivable, that how can they figure out newer tones and designs. New names provided at this year's world exhibition. Every displaying country represented itself with more or less colour opulent, designed fabrics and the different materials' colour-lines; here a slightly deeper tone, there a fuller design, then again softer, then brighter shots; gently breathed, fine motley silk threads, so it will be hard to choose!... These fabrics are almost all heavy, compared to the soft and fine tartan fabrics, mainly calculated for travelling dresses. But tartans used as trimming on plain cashmere, serge, etc., it goes without saying, that the plain fabric must match with tartan's basic colour.
Autumn toilettes' biggest novelties are the passemantery fringes, braids, etc. and these exerted enormously. They say, that metal buttons shall disappear wholly and beside passemantery buttons only pearl-shells show up. Instead of this the most beautiful metal-works entice us.
Budapesti bazár, 18th issue, 15. September 1878.
Menyasszonyi öltözék mollból dudor és csipke dísszel         Lakodalmi öltözék fiatal nőknek szögletes uszállyal
Mull bridal dress with bulge and lace decorations              Nuptial toilette for young wives with square train