Házi öltözék 1878/House dress 1878

2014.07.02 18:56

Háziöltözék hosszú lebbenyderékkal és szoknyatunikával; eleje és hátulja/House dress with long peplum bodice and skirt-tunique; front and the back views

Szabásmint a tunikához/Pattern for the tunique

 

Mintánk szürke és barna gyapotkelméből készült, nem egészen testhez álló, hosszú lebbenyderékkal, oldalkapcsolattal, melyen felül 13, a derék végén 10, a derék alsó szélén 16 cm széles betétrész látszik. A két középső hátrészt 3-3 ráncba szedjük, melyek számára a szükséges kelmét csupán a  felső kelméből adjuk. A tunika a szabás szerint könnyen elkészíthető. Az a betű a claire de lune gombokkal díszített betétrész felét adja, melyhez a termet szerint rendezett oldaltunika széle (b) 90 cm-ig ráncolva, csillagról csillagra illesztjük. Az egyenlő mély ráncokba szedett hátsó szél felét c adja, melyet hasonló jelek szerint az oldal széllel összeillesztünk, úgy, hogy alsó szélén 23 cm-rel túlhaladja. A barna gyapotkelme a 15 cm széles rakottráncból álló szoknya díszítékét adja, valamint a képek szerint rendezendő szegélyzetet, a csinos gallért és a derekat csupán elől körülfogó s az oldalvarratba illesztett 4 cm széles övet.

Our sample was made from grey and brown cotton materials, with not quite close fitted, long peplum bodice, with side closure, above this a 13, at the end of the bodice a 10, at the bottom edge of the bodice a 16 cm wide insertion appears. The two center back parts are folded into 3-3 tucks, for these the required fabric is only added from the fashion fabric. The tunique is easy to make according to the pattern. Letter a gives the insertion part in half size decorated with claire de lune buttons, to this according to figure arranged side tunique part (b) is gathered to 90 cm, from star to star attached. Into even deep plaits folded back tunique part is given by c in half size, wich is attached to the side part according to the similar signs, that way, that the lower edge passes it over by 23 cm. Brown cotton matterial gives the 15 cm wide pleated ruffle skirt trimming, also the edging arranged according to the pictures, the neat collar and the 4 cm wide belt only fastenes the bodice's front and attached into the side seam.

comments powered by Disqus