Háború és divat 1870-'71/War and fashion 1870-'71

2014.06.30 20:40

A nagy politikai fordulatok, háborúk mindig hatást gyakoroltak az általános viseletekre is. A tournure esetében sincs másként. 1870-ben elkerülhetetlenné vált a divat nagyhatalon, Franciaország és az egyesülő Németország közti katonai konfliktus, melyet leginkább az utóbbi kompromitálta ki. A német hadigépezet gőzerőre kapcsolt s pillanatok alatt elsöpörte a felkészületlen ám annál önteltebb francia hadosztályokat, s Párizs ostroma is megkezdődött. Rövid idő alatt a második császárság elbukott, III. Napóleon lemondott s a fogság után Angliába ment a már ott élő Eugéniához és fiukhoz.. A politikai vákumban a kommün tört pár hónapos uralomra Párizsban 1871 tavaszán, hatalmas felfordulást okozva s a Tuileriák ikonikus palotája is a gyújtogatók martalékává lett.

A háború és a forradalmárok kisöpörtek mindent ami az előző királyok és császárok uralmára emlékeztetett. Kezdetét vette a harmadik köztársaság s az új időknek minden korban új divat dukál. Irónikus módon viszont a hölgyek és a divat diktátorok nem a nagy francia forradalom után kialakult Empír divat letisztult vonalait másolták le, hanem pont ellenkezőleg, az azt megelőző Rokokó kort s mindent amit az "Ancien regimé" csak produkálni tudott! A krinolint kihajították, s a félkrinolint is csak a dúzos hátrész támogatásával tűrték meg, ill. az idős hölgyek viseletében, kiktől sohasem volt szigorúan elvárva a divat részletes követése, ők nyugodtan viselhették fiatalságukra emlékeztető ruhaformákat. Kivéve persze a hatalmi pozícióban lévő idősebb nőket, kiknek az állandó reprezentáció végett naprakésznek kellett lenniük.

A háború és a belpolitikai válság nem kímélte a Párizsban székelő korai haute couture szalonokat sem, melyek a rendkívüli helyzetre való tekintettel bezártak. De a lelményes divatárú kereskedők, akik felkészülvén egy elhúzódó háborúra, jóelőre megtömött divatcikkekkel teli utazó táskákkal tértek vissza Párizsból a háború kitörésekor. 1871-ben végre aztán normalizálódott a helyzet s a tournure folytathatta zavartalan diadalmenetét.

Az újjá épülű Párizs új asszonyai világgá hírdették az új irányzatot, átvéve mindent Marie-Antoinette korából, még a kelméket is, a nyomtatott nagy virágos, fényes selyem anyagot Pompadour mintásnak nevezték, a frizurákat magasra fésülték, a tunikákat oldalra vezették. A háború utáni Párizs túltett luxusban és csillogásban minden előbbinél, s a modern kor minden vívmánya mellett elég anakronisztikus látványt nyújtottak.

The big political changes, wars always had a big effect on popular wear too. This is the same with the tournure. By 1870 the war between the fashion empier France, and the convergent Germany had become unevitably, mostly compromited by the last. The German war machine turned to steam-power sweaping over within second the weak but arrogant-sense French divisions, and the siege of Paris started too. Not before long the Second Empier fell and III. Napoleon fell into captivety, after this went to England to join his wife and son in exile. In the political vacuum the commune of Paris handled over the power for a few months during the spring of 1871, causing a huge raise of hell, and the iconic palace of the Tuileries was burned down by them too.

The war and the following reign of the revolutionists swept out everything remembering for the lost empiers reign. Soon the third republic started and every new era crowned by a new fashion. Ironically the ladies and the fashion houses didn't copy the simple lines of the great French revoliton of the regency era, but quite the oposite, the earlier Rococo era and everything what the "Ancien regimé" could product! The hoop skirts were thrown out and the half-crinoline was only tolerated with the bustle support on the back, also they tolerated the eldrly women's wear from who it was never expected to follow the new fashions strictly, they could wear the fashion mimicing the fashion of their youth. But of course expect the ladies of power who had to be up to date during all the representations.

The war and the political crisis didn't spare the early big haute couture houses in Paris either, closed by the special circumstantions. But the daedal millinery storers in Europe, preparing for a long lasting war, arrived allready back home with fully stuffed bags of fashion goods from Paris at the break of the war. In 1871 finally the situations solved and tournure could easily continue the victory march without competition.

The modern women of modern Paris advertised to the world the new fashions, barrowing everything from the era of Marie-Antoinette, the fabrics too, a silk fabric with big flowery prints was called "Pompadour", the hair-dressing was arrangeded high upon the head, paniers gathered to the sides. Paris after the war over done every earlier period in glittering an luxoriousy and beside the inventions of the modern age they showed quite an anacronistic figure.

Eugénia császárné udvarhölgyei körében, az új divat szerint dúzos szoknyákban 1869/Empress Eugenie with her ladies in waiting, after the latest fashion in bustle toilettes, 1869

A száműzés évében 1871-ben, Angliában/During the excile in 1871, England

comments powered by Disqus