Gyászruha 1880/Mourning dress 1880

2014.11.09 13:56

Öltözék felsőruhával, elő- és hátrésze/Dress with outer garment, front and back view

A felsőruha szabásáttekintése/Pattern for the outer garment

 

A mély gyászhoz való öltözékek a legigénytelenebb egyszerűséget igénylik, ezért tehát nemcsak kevéssé feltűnő alakot, hanem szerény díszítést is kell választanunk. Fekete batiszt de lainből készült öltözéket mutatunk, rövid szoknyából és Princess alakú, hosszú felsőruhából. Ez utóbbit a szabásáttekintés szerint készítjük. A 80 cm hosszan gombkapcsolattal ellátott és az oldalrészekkel együtt szabott előrészek (a) ponttól kezdve szétvállnak és látni engedik a rakottráncokba szedett szoknyát. A hátsó redőzethez a két egyenes c és d szél szükséges. Az elsőt felső szélén 14 cm-nyire ráncoljuk és a b hátrészek alá varrjuk, aztán mindkét oldalt 21 cm-nyire felcsípjük s egyik oldalán egész hosszúságban, a másikon csupán alul, néhány öltéssel az elő-szoknyaszéllel illesztjük össze. A második szél (d) szintén az első kiegészítéséül szolgál és azt felső szélén ráncolva, ripsz csokor alatt a hátrészekre varrjuk; az oldalszélek tágan maradnak és csupán kettősponttól keresztig foglaljuk az egyik oldalvarratba; a szintén ráncolt alsószélt, a c szél alatt, az elő- és hátrészeket összekötő varrat ellenkező oldalán csillaggal csillagra levarrjuk. Az egyszerű díszítést fél cm széles szegélyzettel ellátott 8 cm széles csík képezi. A zsebek 33 cm hosszúak, 21 elő- és 26 cm hátsó szélességűek.

 

Dresses for deep mourning need the most frugal simplicity, so because not only lesser-leery shape but modest trimming must be sorted. We show a black batist de lain dress from short skirt and Princess-shape, long outer garment. This made according to the pattern. The front parts (a) 80 cm long button closured and tailored with the side parts, open up from the dot sign and yield to show the pleated skirt. For the back pleats two straight c and d parts needed. The first on the upper side pleated for 14 cm and sewn under b back parts, then both sides picked up to 21 cm and on one side in full length, on the other only at the bottom, with some stitches attached with the front skirt part. The second part (d) also serves to supplement the first and pleated on the upper side, under a rep bow sewn on the back parts; the sides left loose and only from double-dot 'till cross attached to one side seam; also the pleated bottom, under c part, on the reverse side of the seam joining the front and side parts together, from star to star sewn. The simple trimming is 8 cm wide stripe with half cm wide piping. The pockets are 33 cm long, with 21 front and 26 back width.