Estélyiruha 1878/Evening toilette 1878

2014.07.03 13:35

Princess ruha ellenző résszel, eleje és hátulja/Princess toilette with plastron, front and back views

Szabásminta a princess ruhához/Pattern for the princess toilette

 

Világos divatszínű gyapot mintánk díszítékét kereszthímzéssel ékített, 6 cm széles csíkok képezik. A szabásmintán az "a" adja az előrészek egyik oldalára gombolt díszíték rész felét. Az elő- és oldalrészeket a X ° -hoz képest rézs-ráncokba szedjük. A "d" hátrészeket kép szerint rendezzük és azok alá a derék végétől kezdve, egyenes patyolat (batiszt) szélt illesztünk, mely  "e"-vel jelölve a nagy kelmecsokorral ékített uszály-betét varratáig ér, melyből "f" felét adja. A szoknya alsó szélét 17 cm széles rakottránc-fodor díszíti.

 

Our sample made from light coloured cotton fabric is embellished with cross-stitched, 6 cm wide bands. On the pattern "a" part gives the half of the plastron, buttoned to one side of the front parts. The front and side parts are pleated biasly according to X ° signs. The "d" back parts are arranged according to picture, and underlined with straight lawn (batiste) fabric panel which signed "e",  starting from the waist-line reaches to the big bow embellished train-insertion's seamline, of which "f" gives the half. The skirt's bottom trimmed with a 17 cm wide pleated flounce.

comments powered by Disqus