Divattudósítás menyasszonyok számára 1888/Fashion article for brides 1888

2015.08.15 10:05

Soha oly nagy fényt nem űztek menyasszonyi toilettekben, mint jelenleg és soha oly egyszerű öltözetben sem lehetett megesküdni, mint manapság. Minden a vagyoni állástól, körülményektől és ízléstől függ. Ki mesés értékű csipkeruhában esküszik, ki egyszerű mousselineban, ki pedig útiruhában. Ez utóbbi öltözet mindazoknak ajánlható, kiknek vagyoni állása az elegánsabb menyasszonyi toilettet csak áldozattal engedné meg.

Szép olvasónőink érdeklődéssel veszik e kelengyék leírását. Azon esetre, ha a menyasszony útiruhában esküszik világosabb szürke vagy drappszínű, egyszerű angol szabású ruhát ajánlanak, kis mírtusz csokorral a mellen. Ehhez még egyszerű pongyolát készítenek. Ha nem esküszik útiruhában a menyasszony, a fehér ruha szigorú követelménye a mai divatnak. A jutányos árú menyasszonyiruha fehér mollból, kis uszállyal, moiré szalggal és narancsvirág díssze készül. Hozzá tüllfátyol és mírtuszból és narancsvirágokból vegyített menyasszonyi koszorú vagy diadém való. Ily menyasszonyi öltözet kimondhatatlanul friss és szűzies hatást tesz. Ehhez rendesen egyszerű utcai- vagy útiruhát készítenek és házi- vagy pongyolaruhát. Lehet a menyasszonyiruha krémszínű, sűrűbb gyapjúkelméből vagy finom alpaccakelméből is, koszorúval és fátyollal, hozzá fekete satin merveilleux vagy faille de france selyem látogatóruha, elegáns utcairuha és pongyola.

Legtöbb esetben az elegánsabb kiházasítási készlet a következőkből áll: fehér menyasszonyiruha satin merveilleux vagy faille de france selyemből csipke és moiré szalagdísszel, narancsvirág csokorral és koszorúval, fekete vagy színes látogatóruha, elegáns utcairuha egyszínű, finom gyapjúkelméből moiré vagy bársonydísszel, útiruha szürke, drapp vagy sötétkék szőrkelméből, elegáns pongyolaruha az évadhoz illő könnyebb vagy nehezebb kelméből és háziruha.

A leggazdagabb készletekhez a menyasszonyiruha fehér moireből vagy csíkozott brokátkelméből készül. Ez esetben a fekete és színes selyemruha mellett még egy vagy több kivágott derekú estélyiruhát is készítenek

Magyar Bazár; 1888. Szeptember 1., 17. szám

 

Never before such luxury was effected in bridal toilettes, like now and never before one could wed in such a simple dress, like recently. Everything depends on financial position, circumstances and taste. Some wed in a fabulously valuable lace dress, some in a simple mousseline, and some in a travelling dress. This latter dress is adviced for all of those, who's financial position would only allow the elegant bridal toilette with sacrifices.

Our beautiful readers might accept it with interest the description of such trousseaus. In that case, if the bride weds in travelling dress a lighter grey or drab colored, simple English genre tailored dress is recommended, with a small myrtle bouquet on the bosom. To this a simple negligée is made too. If the bride doesn't wed in travelling dress, then the white dress is a strict requirement of today's fahion. The reasonable priced bridal dress is made from white mull, with little train, adorned with moire ribbon and orange-flower. With tulle veil and bridal wreath of myrtle and orange-flower combination or tiara suitable. Such bridal dress is uneffably fresh and has a maiden effect. To this regularly a simple outgoing or travelling dress is made and an indoor or negligée. The bridal dress can be from créme colored, dense wollen or fine alpacca fabric too, with wreath and veil, to this black satin merveilleux or faille de france silk visiting dress, an elegant outgoing dress and negligée.

In most cases an elegant endowment set contains the followings: white bridal dress from satin merveilleux or faille de france silk with lace and moire ribbon adornment, orange-flower bouquet and wreath , black or colorful visiting dress, elegant outgoing dress from uni-colored, fine woollen with moire or velvet adornment, travelling dress from grey, drab or dark blue woollen, elegant negligée from lighter or heavier fabric as suitable to the season and an indoor dress.

To the richest sets the bridal gown is made from white moire or striped brocade fabric. In this case beside of the black and colored silk dress, one or more low cut evening toilette is made too.

Magyar Bazár; 1. September 1888., 17th issue

Nagy dúzos és újdivatú, "Directoire" ízlésű menyasszonyiruhák és lakodalmas öltözetek/Big bouffant and new-fangled, "Directoire" genre bridal dresses and nuptial ensembles