Beduine tunika 1876/Beduine tunique 1876

2014.07.01 18:40

Öltözék lebbenyderékkal és beduine alakban elrendezett tunikával/Toilette with peplum-bodice and tunique in beduine shape

Tunika elrendezése/The tunique's arrangement

 

Csinos moll mintánk berendezését színes linonból vagy tafotából is eszközölhetjük. A 10 cm széles szövött csipke és az 1 cm széles csipkével körülvett 7 cm széles betét lehet fehér vagy krémszínű és azt tülláthúzással vagy ír csipke munkával eszközölhetjük. A szoknyát 30 cm széles, egymás mellett fekvő, 2-2 cm mély rakottránc díszíti, melynek varratát keskeny csipkével körülvett, 3 cm széles öbölránc bodor fedi. A tunika készítéséhez adunk utasítást az egyszerű szabással együtt. A kiterjesztett rész 154 cm, szálmentes oldalain pedig 118-118 cm hosszú. Ezen egyenes oldalak egyikét, melyet betéttel és csipkével díszítünk, a rézsentesen hegyezett végétől kezdve a betéten végig, a 46 cm hosszúságig bodrozott főrésszel illesztjük össze - a csipke kifele esik - azután az ellenkező, második végét az első alatt az övbe foglaljuk, miáltal a háromszögrész felében összehajtva a szabással egyezik. A rézsent hosszoldalt csupán 7 cm-nyire hajtjuk befele. A háromszögrész kellemes redőzetét könnyed behajtás által segítjük elő.

Our neat mull sample's arrangement can be made from colored linon or taffeta too. The 10 cm wide woven lace and the 7 cm wide inset edged with 1 cm wide lace can be white or créme colored and can be from tulle-needlework or Irish lace work. The skirt is adorned with a 30 cm wide, side by side layed, 2-2 cm deep pleats, which's seam is covered by a narrow lace edged, 3 cm wide box-pleated ruffle. We give instruction to the tunique along with the simple making. The spread part is 154 cm, on the selvage sides 118-118 cm long. One of these straight side, which is adorned with inset and lace, starting from the bias edge all along on the inset, attached to the 46 cm length ruffled top part - the lace falls outside - after the opposite, second side under the first mounted to the waistband, whereby the triangle folded in half agrees with the pattern. The bias long side is only folded inwards only for 7 cm. The triangle's neat drapery is achived by a tender fold.

comments powered by Disqus