Alsószoknya uszállyal 1880/Petticoat with train 1880

2014.11.11 13:11

Alsószoknya uszállyal, hátrésze és belseje/Petticoat with train, back side and inside view

Szabásáttekintése/The pattern

 

Mintánkon az a sajátságos, hogy a ráncos hátsó szélhez egészen sima uszályrész csatlakozik kettős kelméből, melynek beletűzdelt zsinórral mégnagyobb keménységet adunk. A sirtingből készítendő szoknyához szabásáttekintést ad mérték utasítással. Az elő- és oldalszélek a és b  simán, a c hátsó szél ellenben finoman ráncolva illesztjük a kettős kelméjű boncba. A hátsó szélnek szintén ráncolt alsó szélét a d uszályrész kettős kelméje közé tűzdeljük. Ez utóbbi számára a kelmét a hátsó- és oldalvarrat végében rézsentesen vesszük; a vastag zsinórt egyszer a külszélen és kétszer rézsent  közepén körülbelül 20 cm-nyira az alsó széltől tűzdeljük a kelme közé. Az elő- és oldalszéleket 5 cm széles hímzéssel díszített, 29 cm magas rakottránc ékíti, melyet először 2 cm széles fővel aztán mégegyszer középen a szoknyára tűzdelünk. Az uszályrészt először is 16 cm széles akottránc ékíti, melyet 5 cm széles, 132 cm hosszú finoman ráncolt kelmeszeletre illesztünk és ennek segítségével a szoknyára varrunk. A könnyedén egymásra alkalmazott három rézsent volánt 22 közép és 14 cm előszélességű és közepén jóval bodrozottabban varrjuk fel, mint oldalt.

 

On our sample the special is, that to the gathered back side a very plain train part attached from double fabrics, to this by inserted cordings more stiffness provided. The shirting skirt the pattern gives measure directions. The front and side parts a and b plain, but the c back part gently gathered attached to the double fabric waistband. The back part's also gathered bottom side attached between the d train part's double fabric. For this last one the fabric sorted in the back and side seam endings biasly; the stiff cording once at the outside hem and twice bias at the middle about 20 cm from the hem inserted between the fabric. The front and back parts trimmed with 5 cm wide embroidery, 29 cm high pleats, this first with 2 cm wide facings then again at the middle stitched onto the skirt. The train firts trimmed with a 16 cm wide pleat, this setted onto a 5 cm wide, 132 cm long gently gathered fabric piece and with this' help arranged onto the skirt. The slightly each other covering three bias volants are 22 middle and 14 cm front wide and at the middle more ruffledly sewn on, than at the sides.