Alsószoknya (II) 1879/Petticoat (II) 1879

2015.07.15 10:46

Alsószoknya kerek uszállyal és szabása/Petticoat with rounded train and the pattern

 

A szabás érthető áttekintés ad mintánk alakjáról és berendezéséről, mely a hátsó széleken dudorokat és előközepén gombkapcsolatot mutat. A kelmét illetve batiszt érdemli az előnyt, nehogy a dudorok nagyon kilássanak. Az előszoknyaszéleket rézsentes szálmenetben munkáljuk fel, a szálmenetet a kis szabásrészen vékony vonalak jelzik, a hátsó szoknyaszéleknek egyenes oldalszélei vannak, minek következtében hátul rézsentesen alakulnak. A szoknya elővarrata csakis 56 cm-nyire felső szélétől kezdődik, idáig mindkét szélt a kettős kelméből készült, feltűzdelt 2 cm széles gomb és gomblyuk szeletek biztosítják. A helyes testhez állást mindkét oldalt 4 levarrat eszközli, melyeket kellőleg többé vagy kevésbé mélyen rendezünk. Felül vékony zsinórbetéttel ellátott 1/2 cm széles, kettős kelmeszelet képezi a kapcsolatot. A hátsó szoknyaszélek kissé hosszabb oldalszéleit könnyedén betartva az előszoknyaszélek sima széleivel illesztjük össze. A dudor berendezéshez különféle távolságban alkalmazott huzalberendezés szükséges, melyhez a b szabásrészen látszó vékony kettősvonalak adnak irányt. A szoknya alsó szélére 2 cm széles hímzett fodrot kissé bodrosan felvarrjuk; a további díszítéket 16-16 cm széles volántok képezik, melyeket az alsó szélen 11/2 cm széles szegély és 4 cm széles vert csipkék díszítenek. A legközelebbi volántot 11/2 cm széles fővel varrjuk fel, az alsókat pedig feltűzdelt 1/2 cm széles kelme rézs csíkok tartják.

The pattern gives clear overview of our sample's shape and arrangement, which at the back shows pouffs and at the front center button closure. As for the fabric lawn deserves the priority, that the pouffs don't shown badly. The front petticoat parts are labored on the bias, the selvage direction on the little pattern part marked by the thin lines, the back petticoat part has straight edges, wherethrough at the back shaped biasly. The petticoat's front seam only starts from 56 cm of the upper side, in that length attached by the double fabric made, inserted 2 cm wide button and buttonhole tapes. The right fitting is supported by 4 sewn darts at both sides, which are properly more or less deeply setted. Above the fastening formed by a 1/2 cm wide, narrow string inserted, double fabric tape. The back petticoat's parts slightly longer edges are gently darted and attached to the front parts' plain edges. To the pouffy arrangement in various length setted drawstring arrangements are needed, to which on the b pattern part visible thin double lines give direction. To the petticoat's bottom edge the 2 cm wide embroidered flounce sewn up as slightly ruffled; further trimmings formed by 16-16 cm wide volants, which at the edges trimmed by 11/2 cm facing 4 cm wide tambour-laces. The following volant is sewn up with a 11/2 cm wide facing, and the lowers are supported by stitched 1/2 cm wide fabric bias tapes.