A tournure kialakulása/The evolution of the bustle

2014.05.19 11:17

Van egy kedves kis városi legenda a tournure születéséről, mely szerint Charles F. Worth meglátott egy esőben sétáló hölgyet, aki hogy megóvja a szoknyáját két oldalt felfogta. És ez a látvány indította be a fantáziáját az új formájú ruha megtervezésekor. Az is biztos tény, hogy a krinolin korszakban is szerették felcsípni a szoknya aljat, mely így megkönnyítette benne a járást, óvta a koszolódástól és a szegély felfeslésétől, ezáltal is növelve a ruha élettartamát. Másik kedves kis anekdota, hogy egy bál alkalmával az egyik hölgynek a ruhája igencsak megszenvedte a heves táncokat, szétszakadt a szoknyája amit a segítségére siető cseléd úgy rakott rendbe, hogy hátra tűzdelte fel a letiport részeket.  Léteztek a krinolinos időszakban jól kidolgozott báli öltözékek több réteggel, amik virággal, szalagokkal, stb.-vel fel voltak csípve..Kitűnő festmények, képek maradtak fenn korabeli krikettező hölgyekről, akik felcsípett aljjal játszanak a szabadban. Ez is hathatott a tournure kifejlődésére. 

Másrészről 1865 után a krinolin mérete is elkezdett zsugorodni és 1867-'68-ra már kúp formályú volt mint harang, az ún. "asaly" fromában szabott szoknyák, mely cviklit jelent és háromszög alakot képezett, mely által a derék teljesen simán simult, a korábbi gazdag ráncozat nélkül, úgy hogy a szoknya alsó bősége érintetlenül megmaradhatott. Erre 1867-ben egy második, rövidebb szoknyarész került, ami ekkor még szabadon esett, mindenféle felhúzás, dudorodás nélkül. Ezek kivétel nélkül bokáig érő rövid ruhák (robe ronde) vagy könnyedén földet érintő (robe ras terre) ruhák voltak. Az uszály nappali viseleben nem volt divatos, azt csak alkalmi öltözékekre hagyták meg, bár bálba táncoló hölgyeknek szigorúan nem ajánlották!

1868-tól kezdet el játszani ezzel a második réteggel, hogy tunika- vagy Rokokó modorban "panier"-szerűen a csípők felé huzzák fel (a 18. századi stílusok komoly hatással voltak az egész tournurös időszakra) majd nagy hátsó dúzban rendezték el, mely 1869-ben nőtt a leghatalmasabb méretűre, 1870-ben kissé szerényebb lett csinos kis tunikával, szépen elrendezett dúzzal.

A sweet little urban legend existing about how Charles F. Worth invented bustle gown when he saw a lady walking in the rain and holding her skirt up on both sides to save it from mud. And this sight influenced him to design the new-fangled toilette. We can take it granted in the crinoline period they prefered to pick up the hem giving an ease for walking, prevent it from the dust and the trim from abrasion, in brief expanding the life-span of a skirt. Another sweet little legend is during a ball one lady's skirt suffered from the spiritful vivid dances, the skirt ripped apart that the helping maid rearranged it that way the torn parts were pinned toward the back, pulling the skirt's fullnes to the back creating a slim front with tunique. Perfect paintings and  illustrations endure about ladies playing croquet outside with their skirts picked up. There were during the crinoline period elaborated ball ensembles with many layers, often picked up with bows, flowers, etc.This also could have an effect on bustle's evolution. 

By the way from 1865 the size of the crinoline started to shrink and in 1867-'68 it was rather cone shaped than bell, the so called gore tailored skirts, creating a triangle shape whereby waist wholly plainly sleeked, without the former opulent gatherings, so the skirt's bottom fullnes remained. In 1867 over this a second, shorter skirt layer was arranged, this hung free at then, without every picking ups and bustles. These were all exclusively ankle long skirts (robe ronde) or gently ground touching (robe ras terre). Train as daily wear was unfashionable, only ment for formal occasions, although at balls for dancing ladies was smartly unadvised!

From 1868 they started to play with the second layer, as tunique or in Rococo style as "panier" gathered it up toward the hips (18. century stlyes had a great influence on tournure period) then arranged it with a big bustle at the back, this grew the biggest size in 1869, by 1870 slightly moderated with a neat little tunique, finely arranged bustle.

 

Természetesen nem mindenki engedhette meg magának, vagy egyszerűen divathóbortként felfogva a dolgot napirendere tért felette és krinolint hordott, így a dúzos szoknyák látványa mellett továbbra is megszokott jelenség maradt a krinolin is egészen a '70-es évek elejéig, amikor is már elvitathatalan lett a tournure uralma. Ám minden esetben a szoknya bőségében teljesen takarja a természetes női vonalakat, a csípőből, combból közelről se lehet lehelletnyit se kivenni!

Ennél a résznél most vonatkoztassunk el azoktól a társadalmi rétegektől akik szegénységük, munkájuk vagy a vidékiek a hagyományos viseleteik miatt nem képezték a divatkövető középosztályt, felsőbb osztályt illetve az arisztokrácia tagjait. Mert a korabeli szigorúan vett divatirányzatokat ők tudták naprakészen vagy legalábbis pár évente megújítva követni.

Naturally not everyone could afford it or simply taking it as a fashion-craze, didn't care with this and kept on wearing the crinoline, so besides the sight of the bustle skirts it was common to see crinolines 'till the early '70s when the regime of the bustle was incontestable.Tho'  in both cases the fullness of the skirt covers totaly the the female curves, the hip and the legs cant be visualized from neither near nor far for the viewer.

At this part of the story please prescind those social classes  such as the working class, the poores or the country women who were tied by the traditional folklore clothing, they were unable to follow fashions like the middle classes, high-society or the aristocracy. Because the stict fashion rules only they could follow daily or rather renovel yearly.

Az elegáns hölgy és a dolgozó nő, 1871/The fashionable lady and the working woman, 1871

 

A korai évek fényképekben: /The early years in photos:

1869. Kisebb terjedelmű krinolinban                              Asalyszoknya robe ronde alakban, lebbeny derékkal

1869. In moderated crinoline                                       Gored skirt in robe ronde shape with peplum bodice


Feltűnő, rövid sétaruha és földet érintő báliruha

Showy, short walking dress and ground touching ball ensemble

1870. A régi stílus...                                                               1870. ...És az új!

1870. The old style...                                                              1870. ...And the new!

1872. Még mindig félkrinolinban /1872. Still in semi-crinoline

 

Divatképekben/On fashion plates:

1868. Felsőruha Watteau-ráncokkal, robe ronde szoknyával         1868. Rövid szoknyák (robe ronde) nem 16 éven aluliaknak

1868. Outer garment with Watteau-pleats, robe ronde skirt         1868. Short skirts (robe ronde) not for under age 16 

 1870. Sétára és társaságba illő ruhák                       1871. Még egy polonaise Watteau ráncokkal és a divatos dúz

 1870. Toilets for a walk or for the society                 1871. Another polonaise with Watteau-pleats and the stylish bustle

 

Mindegyik fénykép saját gyűjteményből.

Every photo from own collection.

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus