A kelengye 1889/The trousseau 1889

2014.05.16 14:15

Mai számunk menyasszonyi öltözetek s egyáltalában a kelengye leírásnak van szánva.  Vajha jó tanácsokkal szolgálhatna örömanyáknak és menyasszonyoknak egyaránt. A mama utoljára válassza leánya számára a legjobbat, a legszebbet: utoljára érvényesíti a saját izlését az ezer meg ezernyi kisebb-nagyobb tárgy kiválasztásában amiről elképzelheti, hogy leányának jövendő életében szükséges és kellemes lehet. S ha mindjárt minden nem is nyeri meg az ifjú ara tetszését, vígaszra lel jövendő háziasszonyi méltóságának tudatában, melyet Goethe következőleg énekel meg:

"Uralkodni, rendelkezni,

Cselédekkel elvesződni,

Választani ruhát, szabót,

Nem szorulni Garde de damesra,

Ha megyünk sétára, bálba,

S nem kérdezni mamát, apót!"

Kezdjük a legnevezetesebbel a nászruhával, melynek rajzát címlapunk hozza. Elefántcsont színű plüssből készült díszítése egy kézi hímzéssel ékített crépe de chine kendő. De ha netalán ez a nagyon eredeti, de kissé drága dísz igen költséges lenne egynémely kedves olvasó nőnkre nézve, könnyen pótolhatja brokát agy gyöngy hímzetű tüllel. Igen nevezetes pont a menyasszonyi öltözéknél a hajék és a fátyol elrendezése, mely utóbbi mostanság változáson ment át. Most már nem járul a menyasszony arcára hulló fátyollal az oltár elé. A fátyolt, ezt a jelvényét az újnak, ismeretlennek, amely a legbátrabb lányszívet is remegésbe ejti, most hátravetve hordják: "Bátran, remegés nélkül tekintsünk a jövőbe, hozzon jót vagy rosszat, nyíltan nézünk elébe!"

Majd aztán a nászutazásból hazatérve, az ifjú nő, ha barátnői előtt elragadtatással mesél a szép délvidékről, Abbazia lombdús virányairól, hova a tél zordonsága elől rejtették ifjú boldogságukat, közben kinyitogatja a szekrényeket, jogos büszkeségben eléjük tárja azok dús tartalmát, mellyel őt az anyai szeretet, gondosság elhalmozta. Az első, ami napfényre kerül, egy fekete satin-merveilleux öltözék, amely, mint az ifjú asszony mondja, a legünnepélyesebb alkalmakra van szánva. Az utolsó divatnak megfelelően gazdag kézi hímzéssel van ékítve s a menyasszonyi ruha után a szekrény legbecsesebb darabja. Következik egy világos estélyi öltözék faille és crépe de chinből két derékkal: egy magassal színházra, hangversenyre stb., s egy kivágottal estélyekre. Ezután fekete csipke ruha kerül elő gazdag szalagdísszel, amely reconnaissance látogatásra van szánva, majd két elragadóan bájos színházi derék, az egyik rózsaszínű crépe de chineből készült, aranyhímzetű krémszín crépe mellkendővel; a másiknak a kelméje olajzöld bársony, díszítése acélgyöngy hímzés. Lehetetlen, hogy ennyi pompa láttára a bámuló barátnők ajkáról elröppenő felkiáltásba az irígység egy parányi árnyalata is ne vegyüljön.

Az anyai gondosság második fejezete a mindennapi szükségletekre szánt öltözetekkel kezdődik. Először is egy utcai angol ruha kecses szabása vonja magára szemlélgető barátnők figyelmét, kik műértő szemeikkel rögtön felismerik, hogy úgy ezen tegethoff-kék posztóruha amely egyszerűségében a lovalgó öltözékekhez hasonlít, valamint a következő kártolt gyapjúszövetből, prémezett kis kabát, férfiszabó műhelyéből került elő. A következő három öltözék közül az első: barna himalaya, perzsaprémmel díszitett ruha a jégpályára; a második ó-kék gyapjúkelme ruha kicakkozott fodrokkal sétára van szánva; míg a harmadik, amely rezedaszínű posztóból zsinórdísszel készült, kisebb bizalmas ebédek, látogatások alkalmával használható.

Gondoskodva van a bizalmas órákról is a meghitt házi körben, a leernyőzött lámpa vagy a kandalló szelíd, ábrándos világa mellett: igéző kis házi öltözék van erre a célra szánva. Hát még a két bájos pongyolaruha! Milyen jól állnak ezek! Az első alja világoskék flanellból készült s széles űrráncokba van rakva, elől hegyet képező szalaggal áthúzva. A kabát hasonló szalagcsokorral és szálka öltéssel ékül. A másik tegethoff színű gyapjúkelméből készült, kabátja a katona tiszti zubbonyra emlékeztet, fehér zseb fedelekkel és éppen olyan színű díszöltésekkel. S míly kellemes emlékeket nem kelt a Bernhardt Sarah által viselt Frou-frou pongyola hű utánzata, amely - bár készítője nem rendelkezett olyan dús anyagkészlettel előállítására - csinosságra nézve aligha marad el az eredeti után. Ezüst szürke bizantineből, az alja apró állóráncokban moire szalaggal, a kabát zsinór díszítéssel készült.

Nehogy a fiatal asszony kelengyéje hézagos legyen, siettek őt a szükséges számú felöltőkkel is ellátni: ezek egy izléses sétaköpeny, melynek felső része dudoros ráncokba van szedve, hátul testhez álló és a ruha szegélyéig aláomló kettős ujjakat mutat, melyek keskeny prémezettel díszítvék; egy eső és egy moufflonnal ellátott színházi köpeny, amely régi török sálból van előállítva. Kissé fájhatott a mama szíve s tán el is fordította a fejét, midőn a szabóné ollóját az értékes családi kincsnek szegezte, de mivel alig hihető, hogy a kendők minden bájt nélkülöző divatja  egyhamar újra felszínre kerüljön, engedve kedvence kérő pillantásainak bele egyezett az újáalakításba.

Nehogy új méltóságát kockáztassa az ifjú asszony félre rakta kerek kalapjait, melyek viselése megrabolhatná őt az oly kellemesen hangzó "nagyságos asszonyom" címtől és igyekezet legalábbis három csuklyás kalappal ellátni magát, melyek közül különösen az egyik, amely "Alt Wien" formára készült kiválóan illik arcához. Hogy néhány csinos reggeli fejkötő, egy színházi csuklya arany szálakkal átszőtt congrésből csipke dísszel, karmantyú és sipkából álló prém készlet, egy tucat hosszabb-rövidebb kesztyű, cipő, topán, néhány csinos ernyő, legyező stb. Mind szükséges kiegészítői egy elegáns kelengyének, felesleges is mondanom.

Következik a jól ellátott fehérnemű szekrény, amelynek belseje a piros szalaggal átkötött ruhacsomagokkal rakott polcokkal, szintén kellemes látványt nyújt a szemlélgető barátnőknek. Ezen, a fehér ruhát átfogó szalagok igen élelmesen vannak készítve: két oldalt feltüzdelt galand béléssel, felül csokorral ellátva, alúl alkalmazott keskeny szalaggal kötődnek össze. Az ifjú asszony jogosan nevezi büszkeségének ezt a dúsan ellátott szekrényt, mert annak tartalma nemcsak a szükségest, de a nemes fényűzés nem egy példányát foglalja magában egyszerűbb és díszesebb nappali- és hálóingekben, hímzett sifon és horgolt piké parket nadrágokban, halókabátokban, szintés egyszerűbb és díszesebb, lengébb és melegebb kiadásban; a piké kabátok összhangzó díszítésben a hasonló nadrágokkal és szoknyákkal, mely utóbbiak többféle változatban fordulnak elő, úgy mint: hímzett, közönséges rövid szoknyák, az említett piké szoknyák, kosztűm szoknyák hímzéssel vagy csipkével, néhány színes selyem vagy gyapjúkelme sárszoknya, egy pár színes flanell alsószoknya nadrággal stb.

A zsebkendők megint különbözőek. Vannak köztük egyszerű vászon zsebkendők, likacsos szegélyű batiszt zsebkendők és színes szegélyű fantázia zsebkendők, no meg a díszes, drága csipkézetű menyasszonyi zsebkendő. A harisnyák színesek és fehérek, fil décosseból, selyemből, gyapjúfonalból.  Szükséges még egy fürdő köpeny, egy díszesen kiállított flanel fürdőruha, hozzá cipő, viaszkos vászon sapka vagy fejkötő.

A fűzők sem maradhatnak el, ezeknek is fontos szerep jutott a női öltözködés körében. A pompás fehér atlasz hímzett menyaszonyi fűző mellett ott van a testnek szabad mozgást engedő utazó fűző, egy másik rövid fűző kivágott derekakhoz, a közönséges kijáró ruhákhoz való és egy kényelmes "ceinture" mely még otthon a házi ruháknál sem mellőzhető.

Igazán csak az anyai szeretet képes rá, hogy ennyi különféle tárgy közül egyről is meg ne feledkezzék s a nászútjáról visszatért ifjú asszony elérzékenyülten, hálatelten látja be édes szülejének végtelen gondoskodását, áldozatkészségét mellyel távollétében új otthonát berendezé, ellátva azt minden széppel, szükségessel nem mellőzve még azokat a csekélységeket sem, melyek az első pillanatban alig ötlenek szemünkbe, de később igen érezhető lenne ha az új háztartásból hiányoznának.

Divat Salon, 1889. Január, 7. füzet

 

Our today's brochure is dedicated to the description of bridal gowns and alltogether to define the trousseau. Tho' can we give good advices to the bride's mother and to the bride. The mother sorts out for the last time the best and the most beautiful for her daughter: she can prefer the will of her own style in the thousands of smaller and bigger objects to choose from, as she may think would be necessary and pleasant in her daughter's future life. And if at the very start the young bride might not like all of it, she may find solace in the sense of her future worship as a wife as Goethe chanted in his poet:

"Rule and govern,

Struggle with the maids,

Choose ensemble,seamstress,

No need for garde de dames,

On way for a walk or at the ball,

And not to ask mama and papa!"

Let's begin with the most significant the bridal gown, which's drawing presented on the cover page. Made from ivory plush and decorated with hand embroidered crépe de chine tunique. But if this very unique but a little bit expencive drapery would cost too much for some of our dear readers, they can easily replace it with brocade or beaded embroidered tulle. Hair-ornament is a very significant mark of the bridal gown and the setting of the veil, which went through alterations recently. Nowadays ain't no bride walks down the aisle with a veil covering her face. The veil, this pin of the new, of the unexpected, which even gives heart beats to the breavest girls, now they wear it thrown backwise as if saying: "We bravely, without shaking inside, look into the future, may good or bad come, we accept it unreservedly!"

After all this returning home from the honeymoon, the young woman, talks admiringly to her lady friends about the beautiful southerner, the blooming Abbasia where they had escaped to hide their young joy from winter's grim, meantime she openes the closets and she's proud by right showing them the rich material what her mother's gentle care swamped. First of all a black satin-merveilleux toilette appeares, that is as the young wife said, is reserved for ceremonial occasions. According to the latest fashion it's hand embroidered, and as second after the bridal gown, it's the most estimable model of the wardrobe. Next is a light coloured evening ensemble of faille and crépe de chine with two bodices: one with high neckline for the theatre, concert etc., and a low cut for evening usage. Afterwise a black lace dress appeares with rich ribbon trimming and reserved for reconnaissance visitings, then two temptingly neat theatre bodices: one is pink crépe de chine with gold embroidered cream coloured crépe fichu and the other is from olive green velvet, decorated with steel beading. It's impossible that after viewing all of this, into the admirer lady friends' lips rising sighs a little shade of envy wouldn't compound.

The second phase of mother's tender care begins with dresses used in everyday's life. First a gracefully tailored Englis style walking dress catchess the contemplative lady friends' attention, who instantly notice with their adept eyes that this tegethoff-blue dress, which with it's simplicity similar with riding-habit's, also the next plucked woollen fur decorated little jacket came out from a man-tailor's workshop. From the next three dresses the first is: a brown himalaya fabric, trimmed with persian fur ment for ice-scating; the second is: an ancient-blue woollen dress with the scalloped flounce ment for walking; while the third made of reseda coloured cloth with soutache trimming is for smaller, private lunches or visitings.

The private hours spent within the intimate family is also taken care of, beside the covered lamp or the tame, languorous world of the chimney-piece: a little enchanting house gown is ment for this. Also the two pretty wrappers! How perfectly these fit! The first's decoration is made of light blue flannel and folded into wide boxpleats, in front inserted ribbons creating darts. The jacket is decorated with the same ribbon and bow and with fishbone stitches. The other is made from tegethoff-blue woollen, the jacket is similar with soldier officer's uniform ,with white pocket covers and with the same trimming. And such pleasant memories bring back the true copy of the Frou-frou wrapper worn by Sarah Bernhardt, but which - tho' the orderer didn't own such a big fabric stash for creating - in neatness hardly lacks the original model. Tailored from silvery-grey bisantine, the trimming in little outstanding pleats with moire ribbon, the jacket is decorated with soutache.

And to prevent young woman's trousseau from being imperfect, they hurried to serve her with the needed number of capes: these are a tasteful walking cape with the upper part of it shirred in pouffy wrinkles, at the back fits the body and shows two layers of sleeves falling down to the bottom of the dress, decorated with narrow fur; one other is a rain coat and another is a theatre mantle decorated with moufflon, tailored from an old turkish shawl. The mother's heart must have hurt a little and perhaps she even turned her head away, when the seamstress pointed her scissors to the valued family treasure, but because it's inconceivable that the ungraceful fashion of shawls would return soon, she submissievly agreed the renewing for her beloved one.

And not to risk her new worship the young woman had ignored her roundy hats, wearing these would unglorify her from the so very agreeably sounding "Ladyship" title and she rushed to supply herself with at least three bonnets, from all of which especially one in "Alt Wien" shape perfectly becomes her face. It's needless to mention that a few charming morning caps, one theatre hood decorated with gold threads of congrés, fur collection of muff and hat, one dozen of longer and shorter gloves, shoes, a few neat parasols, fans, etc., all are essential accessories of a well-groomed trousseau.

Next comes the well fraughted undergarment wardrobe, in which with the red ribbon knotted packages on the shelving gives a good sight for the viewer lady friends. The young woman is proud by right for this richly fraughted closet, because it not only contains the essential but the noble sumptuousness in not one pieces, including simplier and richer chemises, embroidered chiffon, crochet, piqué-barchet drawers, night jackets also simplier and richer, light and warmer. The piqué jackets with similar trimming as the same drawers and petticoats, that come in different versions: embroidered, simple short petticoats, the mentioned piqué petticoats, costume petticoats with embroidery or with lace, a few mud petticoats made of silk or woollen, a pair of colourful flannel petticoats with drawers, etc.

The hadkerchieves are variant. There are simple linen handkerchieves, open-work edged lawn handkerchieves and colorfully trimmed fancy handkerchieves, and also the decorative, costly lace bridal handkerchief. The stockings are colourful and white, made from fil-décosse, silk, woollen. A bathing cape is also necessary, one opulently decorated flannel bathing suit with shoes, vaxed canavas hat or cap.

Corsets mustn't be neglected neither, these have a big part in women's clothing. Beside the sumptuous white atlas embroidered corset we can find a travelling corset that gives free motions to the body, and another short corset for cut bodices, a simple for walking dresses and the comfortable "ceinture" indispensable even at home for house dresses.

Only mother's care is able not to forget even one from all of these various objects and the arriving young woman gets touched, she will be thankful for the endless caring of her parents, the sacrifice they furnished her new home while away, supplying it with so much beauty and essential things, even unignoring those little things that we barely notice at first sight, but later they would certainly miss from the new household.

"Divat Salon" 1889. January, 7th brochure

Fekete satin-merveilleux öltözék ünnepélyes alkalmakra; Fekete csipkeruha hát- és előrésze reconnaissance látogatásokra és világos estélyi ruha kivágott derékkal/Black satin-merveilleux toilette for ceremonial occasions; Black lace dress back and front view for reconnaissance visits and the light coloured evening dress with low cut bodice

Utcai angol ruha                                          Sétához való prémezett kabát                 Angolos szabású háziruha

Walking dress in English style                       Walking jacket with fur                           House dress in English style

Pongyolaruha                                           Frou-frou pongyolaruha                  Séta köpeny

Wrapper                                                  Frou-frou wrapper                         Walking cape

Színházi köpeny török sálból                                                                     Színházi csuklya

Cape for the theatre from turkish shawl                                                     Theatre hood

Sétáló köpeny "Alt Wien" kalappal/Walking mantle with "Alt Wien" bonnet

comments powered by Disqus