A Divat 1869 (I)

2014.06.19 13:54

1. szám, Január 1.:

Mind nagyobb szabadságot engedve a divat napról napra növeli igényeit tapintatunk és izlésünk irányában. Jelszavunk "minden meg van engedve, mi tetszik", csak még nagyobb erényt ád eme szavaknak "minden nem illik mindenkihez". Éppen azért, mivel sokat enged a nap divatja figyelnünk kell arra, hogy a viselt dolgok összhangban legyenek személyünkkel - ebben fekszik eleganciánk titka. Nem találjuk szükségtelennek e kis bevezetést, mivel fájdalom, minden úton-útfélen találkozunk oly hölgyekkel, kik a már annyira tág korlátokon is túlhágnak, s oly feltűnően, összhang nélkül öltözködnek, hogy bizony nem árthat egy kis figyelmeztetés. Így vagyunk például az á panier divattal is. A hátul feldudorodó tunika éppen csak magas, nyulánk alakhoz illik, míg kicsi, telt alakúak - bocsánat - igen nevetségesen néznek ki benne. S lám! Mindenki viseli a paniert, mert divat s feltűnő divat - pedig - a sima vagy oldalt felhúzott tunika épp oly divatos, s tökéletesen illik alakukhoz. Bocsánat e kis prédikációért, de a divattudósítónak kötelessége az ily figyelmeztetés habár rosszul is esik néha kedves olvasónőinknek.

Ami mindenkihez illik, s igen célszerű télen nyáron, az a már annyiszor említett és megdícsért esőköpeny. Most is nagyban virágzik esős időben, mivel a meleg köpeny s ruha alatta helyet találhat, s a hozzá való bashlik a kalapot megmenti a hótól s nedvességtől. A bashlik különben mindinkább elterjed, színes posztóból vagy kasmírból, selyem vagy arany hímzéssel mint színházi capote, fiatal s vén számára. Itt is figyelnünk kell arra, hogy "minden nem illik mindenkihez"; például vörös bashlik arannyal, kizárólag a fiatalságnak van szánva, idősebb hölgyek minden  esetre sötétebb színeket válasszanak.

Az idény igen protezsálja a posztó kosztümöt, mely széles selyemripsz hengerekkel, valamint keskeny prémcsíkokkal is igen csinos és amellett tartós is. Az itt-ott megkísértett díszítés más színű posztócsikokkal és aranygombokkal, veszedelmes hasonlatossággal bír az - inasi egyenruhákkal. A legkedveltebb posztó színek barna, sötétkék, burgund szín, újabban olív zöld. Igen elegáns kosztümök bársonyból vagy bársony s atlaszból összeállítva készülnek, különösen elegánsak s szolidak az öltözetek sima nehéz fekete selyem szoknyával s hasonló prémmel bélelt paletóval, az egész díszítve keskeny prémcsíkokkal - s ennek megfelelve karmantyú és kalap.

Végtelen előszeretetnek örvendenek mindenütt a skót kockás kelmék, egyszerűbb mint komplikáltabb szín összeállításban. Alig kellen említenünk, hogy egy öltözethez csak egy skót színvegyület megengedhető; hanem ha oly toiletteket látni a sétányokon, melyeknél tarka skót alsószoknya, kék és zöld kockás tunikával bír s hozzá vörös és fekete kockás sál visletetik, egy kis figyelmeztetés itt sem látszik szükségtelennek.

Egészen skót öltözetek ugyanazon kelme rézsut csíkjaival vagy a minta egyik színével bíró tafotával vagy atlasszal, vagy feketével díszíthetők. Már viselt fekete selyem ruha - ki ne bírna olyannal? - igen csinos, ha felhúzott felsőruhának alkalmazzuk széles skót csíkkal utánzott alsószoknya fölé. A paletót tafotából, kasmírból vagy bársonyból flanell béléssel, karcsú alakok számára skót écharpe veszi körül, skót szalaggal díszítettik a kalap s így készen van egy elegáns s divatos öltözet.

A skót kockás minták mellett, melyek pléd kelméből, atlaszból s bársonyból vannak, tarka csíkos ily kelmék is tetszésnek örvendenek, különösen atlasz, bársony s finom chaly-szerű kelmékből, mely "ombrirt"-nak nevezve a fönn említett fekete kosztümökhöz a kockások helyett szívesebben viseltetnek. A kockás minták ellenben jobban illenek cikk díszekhez, beszegésekhez stb. például capote-okra, fekete bársony vagy cottonsikből, fiú vagy lány öltözetekhez. Háziruhához az összeállítás szürke kelméből kék s zöld skót mintájú dísszel igen kedvelt viselet.

1st issue, January 1.:

The more freedom fashion gives us daily, rises the need for our consideration and good taste. Our word is "everything is allowed what's favoured" but this gives even bigger virtouity to this word "not everything fits everyone". Because of this, that the fashion allows so much, we must take care that what we wear is in harmony with our personality - the secret of elegancy set in this. We don't think this little preamble is unneccessary, due to our sorrow we can see ladies everywhere who overstep this very wide rule, dressing up so leery, without harmony that a little warning is needed. We think this about the á panier fashion too. The bustle tunique at the back suits best the tall, slim figures, but the small, stout figures - excuse me - look ridiculous in it. And still! Everyone wear panier, because it's fashionable and a very knockout fashion - although - the simple or at the sides gathered tuniques are just as fashionable, and perfectly becoming to them. Excuse me for this little preach, but it's the duty of the writer of a fashion report, tho' sometimes hurts the dear ladies.

What fits everyone and very practical during summer or winter, it's the so many times mentioned and praised rain coat. Rising high now in rainy weather too, because the warm cape and dress easily finds place under it and the baschlic saves the bonnet from snow and rain. Baschlic really spreads, colourfull baize or cashmere, with golden or silk embroidery as theatre capote, for young and old. We must be aware that "everything doesn't fit everyone"; for example red baschlic with gold trimming is only ment for the youth, elderly women should choose darker colours.

This season favoures the baize costume a lot, very pretty with wide silk-rep bands also with narrow fur stripes and durable. Here and there we can see trimming with different coloured baize stripes and golden buttons, dangerously similar with - the servant's uniforms. Prefered baize colours are brown, dark blue, burgundy red and newly the oliv green. The fancy costumes are made with velvet or velvet and atlasz, especially elegant and modest the ensembles with simple, heavy black silk skirt and similar, fur underlined paletot, everything trimmed with narrow fur stripes - muff and hat accordingly.

The scottish tartans are favoured without an end, as simple and as complicated colour-settings. We would hardly have to mention that one toilette is allowed with one tartan colour compound; but we can see such toilettes on the promenades, made with colourful tartan petticoat, with blue and green tartan tunique and for this red and black tartan shawl, here a little warning is required too.

Whole scottish tartan gowns can be trimmed with the same fabric bias or with one colour of the design in taffeta or atlas, or black can be used too. An old black silk dress - who doesn't have one? - is very pretty as gathered up outer garment over a petticoat trimmed with wide tartan fabric. The paletot can be from taffeta, cashmere or velvet with flannel lining, trimmed with wide tartan écharpe for the slim ladies, hat decorated with tartan ribbon, so a fancy and fashionable attire is ready.

Beside tartan fabrics of plaid, atlas or velvet, the colourful stripy fabrics are also favoured, especially atlas, velvet and soft chaly-like fabrics, called "ombrirt" prefered for the mentioned black costume instead of the tartan trimmings. The tartan trimmings fit perfectly as zig trimming or facings etc., for example on capotes, black velvet or cotton for boys' or girls' gowns. For house dresses this trimming is very favoured on grey fabric with blue and green tartan.

Házi ruha skót kockás díszekkel                                         Széles skót csíkkal utánzott alsószoknya

House gown with tartan accents                                       False petticoat with wide tartan fabric hem

 

2. szám, Január 16.:

Annak dacára, hogy a divatos szoknyaformák fölött már igen sokat szóltunk, mégis számos felszólításnak engedve ismét felvesszük e tárgyat. Egy új divatú ruha szoknyája asalyformájú előrésszel s oldalrészekkel bír, a hátsó szélek egyenesen maradnak. Egy gömbölyűen szabott szoknya, ahogy fiatal hölgyek számára mint kosztüm és háziruha szokásos 330-400 cm bő; a földet érő uszály (robe ras-terre) látogatási öltözethez vagy idősebb hölgyek számára már 30-50 cm-el többet enged; valódi uszályos ruha 140-160 cm hátsó hosszával ellenben 600-700 cm alsó bőséget  igényel. A dupla alj vagyis második alja közönségesen 20-30 cm-el rövidebb, mint az alsó, s tetszés szerint simán aláfügghet vagy csokrokkal, rosettekkel stb. felhúzatik, divatszerűen többnyire á paniers formában, milyet mult számaink a legkülönfélébb alakzatban hoztak.

A panier dudor vagy 100 cm bő kelmerésze mindig egészen egyenesen vétetik; az á paniers elrendezendő szoknya két hátsó szélét 20-30 cm-el hosszabbra szabjuk, mint közönségesen, s a kelmét addig míg a dudor ér kemény gaze béléssel ellátjuk. Alul ezen kelmerész ezután nagy ráncokba rakatik s gumiszalagot nyer; a derékon nagy ráncokat rendezünk; az odacsatolódást a sima oldalszélekhez ismét ráncok könnyebbítik. Épp így rendezzük el a külön panier dudort is, melynek elöli szögletei szükség szerint gömbölyíttetnek. Ily panier közönségesen fodrot nyer befejezésül. Az écharpe itt is igen szép kiegészítés.

A derekakat illetőleg megemlítjük, hogy újabban a hátrészt egészen egybe szabják az oldalrészekkel s semmi varrás nem látszik hátul.

A blúz most is még előszeretettel viseltetik a derék helyett, hajtókákkal, mantelet gallérral s különféle dísszel. Társasági öltözetekhez e blúzok fehér mollból vannak vagy pedig tüll vagy guipoureből, többnyire négyszögletes kivágású ruha vagy övderék kiegészítéséül. Ha színes aljhoz vesszük, legalább az övnek s écharpenak egyetértenie kell a ruhával.

A szegélyzetek között a fodrok és hengerek kedveltek; de rojtok s különféle paszomány díszek kedveltebbek, mint valaha. A prémcsíkokat sem szabad különben elfelednünk, melyek épen nem szorulnak csupán az utcai öltözetekre, hanem házi sőt társasági öltözeteket is díszítenek.

A kitüntetett skót viselettel összhangban nagy előszeretettel viseltetnek a tarka szálakkal behúzott fekete és fehér csipkék is díszítésül, valamint fichukhöz, fátylakhoz, stb.

A társasági öltözethez a még mindig kiválóan kedvelt fichuk újabban kevésbbé hátul aláfüggő, mint elől alkalmazott écharpeokkal viseltetnek, hátul pedig szalagcsokor alkalmazható.

2nd issue, January 16.:

In spite of we had written recently so much about the fashionable skirt shape, but we talk about this subject again answering the countless questions. A latest fashionable ensemble's skirt has gored front and side panels, the back panel is cut straight. A roundy tailored skirt, for the young ladies as costume and house gown, as usual 330-400 cm wide; the ground lenght train (robe ras-terre) as for visiting toilette or as toilette for elderly women, allows more of 30-50 cm lenght; the real train skirt  with it's 140-160 cm longness at the back, the full bottom width of the skirt requires 600-700 cm. The double skirt or the second skirt commonly shorter with 20-30 cm, as prefered this can fall down simply or gathered up with bows or rosettes, etc., after fashion mostly in á paniers shape, as we have presented in our previous issues.

The bustle panel of the panier is cut straight from a 100 cm long cloth; the á paniers shaped skirt's two back endings cut 20-30 cm longer as usual, and lined with stiff gauze as long as the bustle part goes. At the bottom this cloth tucked and gains elastic band; around the waist big tucks setted; the side closure to the simple side panels again tucks ease. We set the seperate panier bustle like this too, the front edges can be tailored roundy if favoured. Trimmed with simple flounce as usual. The écharpe is a very pretty finishing touch too.

As for the bodices, we have to mention that the back pieces are cut with the side pieces and no seamline is visible at the back.

The blouse is prefered more instead of the bodice with turn-ups, mantle collar and various trimmings. For society toilettes these blouses made from white mull, tulle or guipoure, mostly as supplement for the square cut bodice or belt-bodice. If we wear it with colourful skirt at least the belt or the écharpe must be in harmony.

Among the trimmings the flounces and bands mark out; but fringes and various braids favoured better than ever. The fur stripes mustn't be forgotten either, these don't only appear on walking dresses but on house and social toilettes too as decoration.

In harmony with the favoured tartan ensembles, a colourful stripe chanelled lace in black or white also prefered as trimming, for fichus and veils too.

For social toilettes the especially favoured fichu recently doesn't fall down so long at the back but combined with écharpes at the front, or bows and ribbons at the back.

Báli öltözet panierral/Ball gown with panier                    Báli öltözet tunikával/Ball gown with tunique

Moll blúz/Mull blouse                           Blúz szívformájú kivágással                  Blúz szögletes kivágással

                                                        Blouse with V-shape cut                       Blouse with square-cut  

 

 

3. szám, Február 1.:

Habár évek voltak szükségesek, míg a baschlik utat tört magának Európában, most diadala a divatvilágban kétségtelen s ezért természetes, ha végre egészen külön, s minél terjedelmesebben szólunk felőle. A baschlik a legcélszerűbb capote a kalap fölé téve a fejet, a nyakat a szél s eső ellen védi, amellett a legszebb "sortie" bálba, koncertbe s színházba, úgy a fejen mint mantillaszerűen felvéve, elegánsan s finoman áll. Előnyeit korcsolyázás alkalmával, hol arannyal s ezüsttel hímezve lép fel - nem kell kiemelnünk; egyszóval a baschlik mindenütt van, a babytől a nagymamáig imádja egész szebb fele az emberiségnek, sőt a szigorú divatellenzék, az erősebb nem között sokan nagyon tudják megbecsülni, különösen vadászat s utazás alkalmával.

A legkedveltebb kelmék a baschlikhoz még mindig posztó, kasmír s az alpacca, puha selyem vagy linon béléssel. A díszek száma légió, arany, ezüst, tarkaszínű sujtás, kivarrások s hímzések legkedveltebbek; szépek a hengerek s rüssök skót vagy egyszínű selyemkelméből is. Elől csokrok igen jól állnak.

Az egyszerű baschlik egy csinos változata az, ha a kapucnit ahelyett, hogy szabadon aláfüggni hagynánk, a heggyel előre hátravetjük s az előli széltől nem messze levarrjuk. Néha a végek a nyakkivágástól kis távolságra levágatnak s egymásra gomboltatnak. 

3rd issue, February 1.:

Allthough it took years for the baschlic to break through in Europe, now it's triumph in the world of fashion is undoubted so it's only natural to finally talk about it seperatedly and expansively. The best is to wear the baschlic as capote over the bonnet, protecting the head, neck from wind and rain beside this the prettiest "sortie" for ball, concert or theatre, wear it over the head or as mantle, fits elegante and modestly. We don't have to mark out the goods while ice-skating, where appears with golden or silver embroidery; in brief baschlic is everywhere, from baby to granny, the prettier part of mankind adores it, even among the strict fashion oppositions, from the stronger sex some can really appreciate it, especially during hunting or traveling.

The favoured fabrics for baschlics are still baize, cashmere and the alpacca, with soft silk or linen lining. The trimmings are legion, golden, silver and colourful soutache, embroidery and stitches prefered; also bands and rouches from tartan or uni-coloured silk look neat. In front a bow fits well.

Another pretty version of the simple baschlic is, if the hood, instead of hanging loose, thrown back with the edge pointing out and near from the front's hem stitched down. Sometimes the front endings cut off near the neckline and buttoned to eachother.

Különféle baschlik elrendezések/Different baschlic settings

 

4. szám, Február 16.:

A nedves és meleg idő kevés alkalmat nyújt a toilettek produkálásához, sem a jegen sem a sétányokon, s így majdnem kizárólagosan de annál fényesebben tűnnek fel a szalonokban. Ott mutatkozik az atlasz s a nehéz selyemripsz a divatos ragyogó színekben majd mint büszke uszályruha fehér vagy fekete csipketunikával, majd mint fodrok, hengerek, csokrok sőt mint panier vagy egész tunika is tüll, moll vagy tarlatán ruhákon. Az utóbbiak az ifjúságnak és táncnak szánva, majdnem kizárólagosan uszály nélkül viseltetnek.

A tarlatán az elmult báli idény dacára, házi mulatságokban sőt nagyobb soiréekben is igen kedvelt viseletét képezi különösen igen fiatal leánykáknak, kikhez a nehéz selyem még alig illik. Arany, ezüst s színes pleinnel, sőt beszőtt virágokkal s csokrocskákkal különösen divatos. Elrendezéseiben a duplaszoknya s panier viszik a legnagyobb szerepet; a díszítések fodrok, csipke, dudorok s atlaszhengerekből állnak.

Az écharpe majdnem soha nem hiányzik, de a panierhez nagy előszeretettel nagy kacsokból áll végek nélkül, ha vannak végei azok is rövidek és szélesek.

Csokrok bogarakkal, lepkékkel stb. vagy azok nélkül általánosan el vannak fogadva, s nem csupán ruhákon, köpenyeken, fichukön stb. de kalapokon, coiffureken* stb. is majdnem egyedüli uralkodókká váltak; a hajfrizurákba annyira beleélték már magukat, hogy elegáns fejet alig lehet csokrok vagy rosettek nélkül gondolni.

A hajfrizurák még mindig fenntartják a terjedelmes chignon jellegét dudorok, fürtök, habok stb.-vel valamint a homlokba hulló fürtökkel.

Társasági, soirée vagy diner toilettekhez a ruhák mindig uszályt nyernek. A világos selyemruhák glacírt** kelméből hengerek, écharpe-ok stb.-vel sőt fehér atlasz panierrel is díszíttetnek, s fehér gyöngy gombokkal elláttatnak. Fekete selyem, sőt alpacca ruhák is ragyogó színű atlaszgombokat és écharpe-okat nyernek. Skót díszítések inkább a kosztümöknek vannak szánva.

A különféle chemisette kivágások a magas derekakon szívformában, carré á la Watteau, á la Medicis, a mély kivágású derekak stb. magas felmenő chemisettekkel egészíttetnek ki, valamint hosszú ujjakkal. E chemisettek a leggazdagabb díszeknek nyújtanak alkalmat. Csipkék, szalagok, applikációk, hímzés, rosettek, csokrok, hengerek, négyszögek mindez gazdagon elhintetik ezekre s a divat e tekintetben is valódi zsenialitással tud teremteni.

A kesztyű színének tökéletesen meg kell felelnie az öltözetével, s ezért majdnem minden árnyalatban még pensée s burgund vörösben is kaphatóak.

Megbocsájthatatlan volna részünkről, hogy ily sokáig mellőztük már divattudósításainkban a kicsinyek öltözeteit, ha azon körülmény nem mentene fel a legkisebb vádtól is, hogy a kisleányok mindenben a mamák hűséges miniatűr képeit képezik. Duplaszoknya és blúz, övderék s chemisette vagy fichu képezik ruháikat, köpenyeik a felnőttek mintái szerint vannak szabva az annyira kedvelt prémcsíkokkal, melyek a kalapok körül is alkalmaztatnak. A kisfiúk változatlanul a ráncozott szoknyát viselik blúzzal vagy zekével, a nagyobbak térdnadrágot, mellényt s zekét vagy blúzkabátot. Az első járóruha, miután a vivőruhát letették, kevéssel különbözteti meg a szép nemet az erősebb nemtől. A nyak és a karok mindkettőnél szabadon maradnak, écharpe széles hátul kötött csokorral veszi körül a derekat, a szoknya rövid, a félmagas maroquin topánkák a legjobb ha összhangzik a ruha vagy écharpe színével.

*Hajfodrozat

**Fényes

4th issue, February 16.:

The wet and warm weather gives less opportunity to produce toilettes neither on ice nor on the promenades, so only exclusively but brightly appear in the salons. There we can see atlas and heavy silk-rep in the fashionable shinning colours all with proud train skirts with black or white lace tunique, with flounces, bands, bows, even paniers or whole tuniques over tulle, mull or tarlatan gowns. The last ones only ment for the youth and to dance, these worn only exclusively without train.

Tarlatan, despite the passed ball season, is favoured in house balls and even in bigger soirées by very young misses, for who the heavy silk wholly unsuitable. Very fashionable with golden, silver or colourful plein, even with woven flowers and especially with bows. In the arrangements the double skirt and the panier mark out; thedecorations are flounces, laces, lumps and atlas bands.

Écharpe almost every time eesential, but to the panier big loops prefered without endings, and if it has endings than short and wide.

Bows with beetles, butterflies or without are accepted generally and not only on the toilettes, capes, fichus etc. but on bonnets, coiffures* etc. too almost alone reign; these so widely inserted into the hair-dresses, that a fancy head is hardly thinkable without bows or rosettes.

The hair-dresses still appear with the voluminous chignon shape with lumps, curls, foams etc. also with curls falling into the front.

For society, soirée and diner toilettes the dresses always gain train. The light coloured silk toilettes decorated with glacé** fabric as bands, écharpes etc. even decorated with white atlas panier, supplied with white pearl buttons. Black silk and even alpacca gowns gain vivid coloured atlas buttons and écharpes. The tartan accents only ment for the costumes.

The various chemisette cuts on high bodices in heart shape carré á la Watteau, á la Medicis, the short cut bodices accessoried with high chemisettes and long sleeves. These chemisettes give place to the most various trimmings. Laces, ribbons, applications, embroidery, rosettes, bows, pin tucks, squares, all these richly scattered and fashion produces real geniously with these.

The colour of the gloves must be in perfect harmony with the attire's colour, so almost in every shade even in pensée and burgundy red available.

It would be unforgettable from us to pass over the dresses of the little ones for so long in our fashion articles, if that extenuation wouldn't clear off the smallest charge of us that the little girls are the true miniatur pictures of the mothers. Their dresses made with double skirt and blouse, belt bodice and chemisette or fichu, the capes tailored after the adults' patterns with the favoured fur stripes, trimming the hats around too. The little boys unalteredly wear tucked skirt with blouse or spencer, the bigger wear trunk-hose, vest and spencer or blouse coat. The first walking dress, after the long-dress is passed over, hardly makes a difference between the prettier sex from the stronger sex. The neck and the arms set free in both cases, the waist tied around with écharpe with big bow at the back, the skirt is short, the best is if the half long maroquin shoes are in harmony with the colour of the dress or écharpe.

*Hair-do

**Shiny

Estélyi és báli öltözetek/Evening and ball toilettes

Écharpe kacsokkal                         Fejék habokkal                     Fejék virágokkal

Écharpe with loops                        Hair-do with foams               Hair-do with flowers

Derék kerek kivágással és chemisettel                            Derék szögletes kivágással és chemisettel

Bodice with roundy cut and chemisette                           Bodice with square cut and chemisette

Ruhák 1-3 éves kisfiúknak és kislányoknak                  Ruhák 8-10 éves kisfiúnak és kisllánynak

Dresses for 1-3 years old boys and girls                     Dresses for 8-10 years old boy and girl

Ruha 10-13 éves lánynak                                            Ruha házibálokra 12-15 éves lánynak

Gown for 10-13 years old girl                                      House-ball gown for 12-15 years old girl

 

7. szám, Április 1.:

A nagy komplikáció, melyet a ruhakészítésben az utóbbi időben kifejtettek megengedi, hogy mindent ami a szín szabályaival összeegyez újnak és divatosnak mondható legyen.

Az utcai öltözet leginkább követeli azt, hogy szorgosan legyen választva és mellőzze a feltűnőséget, a viselőnek egyéniségéhez szigorúan legyen alkalmazva.

A sima szövetek eddig leginkább utcai ruhákra alkalmaztattak és a színek között egyre sem lehett ráfogni, hogy a többiek fölött nagyobb előnyben részesül, habár a bismark és bordó, a matrózkék és a changeant* váltakozva versenyeztek egymással és mellettük a zöld, újkék, lilaszín és havanna-barna** nuance-ai hasonló közkedveltségben részesültek.

Tavaszi ruhákhoz eddig nagyobbrészt csak az egyszínű kelméket ajánlhatom.

Tavaszi öltözetekre még az angol Velveteer, mint valamennyi között legelegánsabb ajánlható. Ez finom, rövidszőrű pamutbársony, mely finomság és kivált szépség tekintetében a selyembársonnyal egy kategóriába helyezhető. Az ebből készült ruhák rövidek, félig testhezálló paletóval, mely alul vagy kereken van szabva vagy troussirozva. Díszítésül hasonszínű atlasz lesz használva bias vagy rüss alakban.

A tavaszi idénynek egyik főcikkét képezi a beszövött Longshawl. Ez oly felvető, melynek divatossága ép úgy mint eleganciája örökös.

*Színjátszós

**Fakó barna

7th issue, April 1.:

The big complication exerted during the ensembles' arrangements recently, allowes everything to be declared new and fashionable what can be matched with the colour rules.

The street dresses especially demand to be chosen with sedulousity, passing over every loudness, and to fit strictly the personality of the wearer.

Simple fabrics were chosen mostly for street dresses and from the colours not one could mark out prefered above the others, tho' the bismarck and bordeaux, the sailor blue and changeant* were challanging differently with eachother, and beside these the nuances of green, new blue, violet colour and havanna brown** were also prefered by the public.

For spring toilettes I can mostly advice the uni-coloured fabrics.

For spring dresses the English Velveteer adviced as the most elegant from all of those. This is a soft, short furry cotton velvet, touching softness and exclusive beauty is in the same category with silk velvet. Gowns made from this fabric are short, with half tight fitting paletot, cut roundy at the hem and than troussired. For trimming same coloured atlas shall be setted in bias or as rouches.

The main saller of the spring season is the woven Longshawl. This cape has everlasting fashionability and elegancy.

*Shot compound

**Dim brown

Séta öltözet elő és hátrésze hosszú casque-kal/Walking toilet front and back with long casaque

 

8. szám, Április 16.:

Az új tavaszi idény kezdetével minden versenyzés nélkül ismét a kosztüm lép fel mint főuralkodó. Számtalan elrendezései a legszerényebb, legegyszerűbb viszonyoknak tudnak megfelelni, míg másrészt minden bizarr, szeszélyes és rendkívüli rajta nyílvánulhat a legjobban.

Különben nem létezhetik semmi kényelmesebb, célszerűbb, mint a divatos séta kosztüm a lábakat szabadon hagyó ruhával s bő vagy testhez álló paletóval vagy pedig hasonló kelméjű talmával; annál inkább, mivel a takarékosabb családanyák már régóta célszerűnek találták kimenetelre külön öltözetet felvenni, mely később ismét a háziruhával cseréltetik fel. Ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy a sok sál, pateó, mantelet, beduine egyszóval a sok felöltő, mely posztószerű kelmékből ezelőtt divatozott, most nagyon elfeledtetik a divat által. De azért a még létező ily felöltők korántsem űzetnek ki egészen, sőt a felvett szokásnak engedve még újabb fantázia kelmék is fellépnek, melyek rövid, bő paletóra dolgoztatnak fel fiatal hölgyek számára, nagy kerek köpenyekre, a kozstüm ellenségei számára a matrónák között. Különösen paletó, jaquette és talma fekete selyemből vagy kasmírból azon előnnyel bír, minden kosztümöt kísérheti. De ezen előnyt a jövő idényben jobban, mint valaha az esőköpennyel kellene megosztania, mely hasonlóan a baschlikhoz általános elterjedtségre vitte.

A tavaszi és nyári uralkodó divatot illetőleg jobban, mint akármilyen leírás a mai két nagy idénykép adhat áttekintést és felvilágosítást. A legegyszerűbbtől a legelegánsabbig gondos választékban minden képviseltetik rajta, mit a divat eddig szankcionált; egyes váratlan ötleteit s bizarr elrendezéseit még várjuk, mikor majd a tavaszi kocsikázások s a lóversenyek virágzásban lesznek.

A rokokó kort felélesztő divatok, a Pompadour-, Watteau és Marie-Antoinette öltözetek mind nagyobb kiterjedést nyernek. Tournure és panier dudor már alig hiányzanak egyetlen divatos öltözetről, a széles tág hátráncok, a nyílt és felhúzott tunikák ép oly kevéssé tartoznak már a ritkaságokhoz, mint a mély kivágások, a könyökig érő vagy ott díszített ujjak, stb. Díszítések és szegélyzetek e jellemző alapformákkal összhangzanak s így arra jöttünk, hogy ma ép úgy, mint azelőtt a versailles-i szalonokban a széles és keskeny fodrok, dudorok s rüssök képezik a divat jelszavát. Hengerek, rojtok s mindenek felett csokrok és rosettek képezik mindennek a kiegészítését.

A magas talpú topánkák, melyeknek még a leghosszabb uszályruha elöli rövidsége által megengedi, hogy a bájos kis lábakat nem épen elrejtve fedjék be, a hosszú kesztyűk és magas hajfrizurák már régóta legjobb egyetértésben élnek ez újonnan felébreszett pompával s ha még eddig nem is sikerült a hajport s mouches*-okat ismét divatba hozni, a divatárusnők ez idényben bizton számíthatnak arra, hogy a bájos kacér juhász kalapocskákat, melyek a Watteau képeken a szépek gazdag fürtjeit koronázzák, az újkor delnői is el fogják fogadni.

De vissza a kosztümökhöz. A különféle színek összeállítása kellemes változást hoz már az uni öltözetek egyhangúságába, melyek azért el nem vesztik disztinkciójukat.

*Szépség tapasz

8th issue, April 16.:

With the beginning of the new spring season without vie the costume appears in reign. The noumberless settings suitable for the most of unpretentious and simpliest occasions, while on the other hand everything bizarre, whimsical and exceeding arranged on this the best.

Otherwise there is nothing more comfortable, suitable than the fashionable walking costume, with a skirt leaving free the legs and with loose or tight fitting paletot, or with a talma from the same fabric; especially because the thrifty mothers had found it very practical to change for outdoor in a different gown, than later change back into house gown. So we can't be surprised that all of those shawls, paletots, mantles, bedouines; in short all the wraps, being so fashionable lately from baize fabrics, now are really forgotten by fashion. But the surviving wraps aren't totally expulsioned, and after the favoured habit even new fantasy fabrics appear stitched up on the short, loose paletots for young ladies, and on the big roundy coats for the matrons, the enemies of the costume. Especially the paletot, jaquette and talma from black silk or cashmere have the goods that these can accessory every costume. But these goods must be shared, better than ever, with the rain coats in the next season, these as the baschlic as generally spread.

About the reign fashions of spring and summer our two big season pictures give better views and instructions than any other article. From the simpliest to the fanciest in attentive variety, everything is displayed on it what fashion sanctioned till now; we're still waiting for some abrupt ideas and bizarre ensembles, when the springtime carriage rides and turfs will be in full bloom.

Fashions had awaked the rococo era, Pompadour, Watteau and Marie-Antoinette toilettes now spreading widely. The tournure and panier bustles hardly miss from one fashionable dress, the wide, loose tucks at the back, the opened and gathered tuniques are just as common as the low neck and the elbow lenght sleeves or sleeves ornated at the elbow, etc. The decorations and trimmings agree with these typical arrangements, so we think that nowadays just like back then in the salons of Verailles the wide and narrow flounces, lumps and rouches are the catchword of fashion. Bands, fringes, and above all bows and rosettes pin these.

The high hell shoes, even the longest train skirt allows the charming feet to be sohwn due to the shortness at the front, the long gloves and high hair-dresses are living in the best harmony with the newly vivified fashion, and even tho' the hair powder and mouches* aren't fashionable yet, the millinery storers surely count, that the charming, flirty shepherd hats, crowning the rich curls of the beauties on the Watteau paintings, the beautiful ladies of the new age shall accept too.

But back to the costumes. The variety of different colours settings bring a very pleasant change into the unanimity of the uni toilettes, but still not loosing distinction.

*Beauty mark

Nyári idényképek/Summer seasonal pictures

comments powered by Disqus