A Divat 1868 (I)

2014.05.26 10:07

Február 15., 10. szám:

Régen elmult azon idő, midőn a divat még zsarnokoskodva parancsokat osztogatott, melyek alatt mindenkinek meg kellett hajolnia, ha ugyan nevetségessé nem akart válni - s minthogy a nevetségesség a franciáknál s úgy hiszem a legtöbb más embernél is, nagyobb bűn mint a bűn maga, vakon az igába hajtottuk nyakunkat s termetünket elcsúfítottuk a krinolinnal, halhéjas majdnem páncélos derekakkal, fejünket zacskókkal s a zsiráfokéhoz igen hasonló fejékekkel. Ez idő elmúlt. A divatnak maitre de plaisirje ma: a képzelet, s valódi szerencse, hogy majdnem mindent lehet mai nap viselni: mert merő lehetetlenség volna a divatot bizarr, capriciósus ugrásaiban követni. Minden össze-vissza hordatik - úgy látszik, mintha minden korszakból egy-egy tárgyat lopott volna ki a szeszélyes istennő, hogy abból a 19. század divatját összeállítsa. Így a corsage* Henry III. magas dudorujjaival békésen összefér a ráncnélküli empire szoknyával, míg a rövid empire derék egészen sans facon egyesül a bő pompadour szoknyával - az antik fejék pedig egészen nyugodtan koronázza meg a rövid costümöt. Már arról is beszélnek jós tehetségű egyének, hogy Marie-Antoinette hajporozott fejékei s rőfnyi magas talpú cipői ismét ki fognak szedetni a lomkamrából. Valóban pompás tárgy egy álarcos bálba, de közönséges életben jobb, ha nem követjük betű szerint a divatot - sőt olyan hölgyeknek, kiknek gombostű pénzük nincs épen Rothschild bárónő nívóján, nem tanácsoljuk egyáltalában a divat excentrikus formáinak s színeinek követését. Egy egyszerű öltözet mindig elegáns, de egy feltűnő csak úgy ha ugyancsak izléses még akkor is csak egyszer-kétszer.

A divat élete a változatosság, amit ma megkoronázott, azt holnap már porba dönti. Tegnap még minden a couleur Bismarckról** ábrándozott, melyet minden árnyalatban viseltek - pedig alig volt egy arcszín, melyet e ruhák el ne csúfítottak volna s mégis tetőtől talpig abba burkolóztak divathősnőink, és most! Elavultnak s utálatosnak deklaráltatik és senki sem akarja többé viselni.

Két új szín foglalja el az oly gyorsan ledöntött bálvány helyét - ez a mély sötét pascha-kék és a korinth-szín szultánvörös. Ezek annyiban több értékkel bírnak, hogy jobban állnak az előbbinél s nincsenek annyira a divatnak alávetve. Szép világoszöld csatolódik e két színhez; kevésbbé tetszik az új sápadt-zöld "vert d'absynte" mely a párizsi beau monde kedvenc italának sápadt fényét csodálatosan jól utánozza. Az elegáns világ sietve írja az új színt zászlóira s atlasz, selyem, gaze és tüllben soiréekra s bálokban viselik. Pascha-kék és szultánvörös többnyire nehéz kelmékben tünnek fel, mint posztóban, ripszben s prémmel díszített costümökhöz vagy háziruhákhoz használtattnak. Oly hölgyek, kik nagy szalonokkal dicsekedhetnek itt is még megtartják az uszályt, mely 20 és 60 cm közt változik. Különben házi sőt látogatási ruhákhoz, valamint báliruhákhoz a gömbölyű ruha mindinkább elfoglalja annak helyét.

A magas sima derekak majd elől, majd rézsút a'la polonaise csukódnak, a kasmír ingecskékkel és otthonkákkal osztoznak a hölgyek előszeretetében a házi és egyszerűbb társasági öltözeteket illetőleg. Különben igen kedvelt dolog a nyakkivágást ívekben kicsipkézni, vagy paszománnyal díszíteni, úgy hogy csupán az állógallérkák hordhatóak e ruhákhoz. Különösen kedveltek e gallérok szalagokkal s aplikációkkal. Elegánsabb öltözetekhez igen kedveltetik a négyszögletes vagy szív formájú kivágás, csinosan díszített chemisettel, mely a kivágás formájának megfelelve majd magas vagy félig kivágott. Majdnem mindig egy nagy medalion vagy kereszt hordatik ehhez a nyak körül színes vagy fekete bársonyszalagon. Ezen szalagok hosszú végei különben egészen eltűnnek a nap hősnői, az - écharpeok előtt. Écharpeok most mindenütt alkalmaztatnak, majd hátul vagy oldalvást vagy simán aláfüggve. Majd a szoknyát gracieuse ráncokban felhúzva tünnek fel s a képzeletnek formát s díszítést illetőleg roppant tért nyújtanak.

Écharpeszerű díszítéshez tartoznak az újólag oly kedvelt hajtókák (pattes) is, melyek az övtől lefelé a szoknya előli szélén alkalmaztatnak s azon kölönös név alatt "oriflamme" tünnek fel a párizsi divat terén.

Az egész ráncnélküli szoknyák sokaknak épen nem előnyösen tünnek fel: ezért ritkán látni oly szoknyát, mely nem bírna legalább hátul néhány fektetett vagy behúzott ránccal. A termet és a kelme szerint oldalvást is lehet ráncokat alkalmazni, ha ugyan szükségesenk találjuk.

*Női ruhaderék

**Narancssárgás-barnába hajló szín (tényleg szörnyű lehetett!)

15. February, issue 10.:

That time's all over, when the fashion could dictate high-handedly and under this everyone had to make a bow if they didn't want to end up ridicules - and being ridicules as with French and I believe as with everyone else is a bigger sin than the sin itself. We yoked our neck under it blindly and we defaceted our figure with crinolines, baleened almost armour-shape bodices, our heads with sachets and with hair-dress very similar with the giraffes. Those days are over. The maitre de plaisir of fashion today is: the imagination and it's truly a luck that we can wear almost everything nowadays: because it would be simply impossible to follow fashion's bizarre and capricious jumpings. Everything is worn pell-mell - it seems tho' from every period the whimsical godess would have stolen one-one piece to shape the fashions of the 19th century from these. So the corsage III. Henry with bulge sleeves assorts with the untucked regency skirt peacefully while the short regency bodice collations very sans facon with the pompadour skirt - and the antique hair ornament crowns very calmly the short costume. Some oracle-talented people talk about that Marie-Antoinette's powdered hair-dresses and ell tall shoes will come to daylight from the lumber-rooms. These are truly smashing objects to a mascarade ball, but in the ordinary life it's better not to follow fashion's each word - moreover for those ladies who's pocket money doesn't match up with baroness Rothschild's standard we don't advise at all to follow the fashion's eccentric shapes and colours. A simple toilette is always elegant, but a striking only if it's really neat and even then only for one or two occasions.

Fashion is about changes, what is crowned today will be thrown to dust tomorrow. Yesterday eveyone was daydreaming of the colour Bismarck*  worn in every shades - tho' there were only a few face colours what these toilettes wouldn't have disfigured and yet our fashion heroines covered from head to toe into this. And now! Declared obsolete and distasteful and noone want's to wear it anymore.

Two new colours take the place of the fastly fallen idol - these are the very dark pascha blue and the korinth sultan red. These more valuable than the earlier that these fit more and aren't under the rule of fashion so much. A nice light green joins these two colours; but we less like the new pale green "vert d'absynte" imitating wonderfuly the pale light of the favourite drink of Paris' beau monde. The elegant world rushes to write the names of these new colours on the flags and they wear them in atlas, silk, gauze and tulle for soirées and balls. Pascha blue and sultan red mostly show up in heavy fabrics as baize, rep and they use these on costumes trimmed with fur or on house toilettes. And those ladies who show off with big salons the train is still in hold, changing between 8" and 24" inches. Otherwise for house and moreover for visiting toilettes and also for ball toilettes the roundy skirt takes the place.

The tall simple bodices, with a'la polonaise closure at the front or on the bias, share the fondness of the ladies with cashmere shirts and the overall touching the house toilettes and simple society toilettes. Otherwise it's a very prefered thing to scallop the neck cut in arch shape or trimming it with braid, the way only standing collars can be worn for these toilettes. It's very favoured, that these collars trimmed with ribbons and applications. For elegante toilettes the square and heart-shaped cuts favoured with richly trimmed chemisette in shape as the cut's shape high or lower cut. Almost always a big medalion or cross is worn on the neck for these on coloured or black velvet ribbon. The long endings of these ribbons disappear in front of the heroins of the day, the écharpes. Écharpes are used everywhere, at the back or on the side, hanging simply or stiching up the skirt in gracious tucks and giving an enormous space for the trimmings.

The newly admired turn-ups (pattes) belong to the écharpe-like decorations too, used below the belt on the front edges of the skirt  and these appear in the strange name "oriflamme" in the Parisian fashions.

The untucked skirts don't fit everyone: so we can rarely see a skirt that doesn't have at least on the back some pleated or gathered tucks. We may use tucks at the sides deppending on the figure and fabric, if neccesserary.

*Orange-like brownish colour (must have been really awful!)

Társasági vagy soirée öltözék III. Henrik ujjakkal és Pompadour szoknyával

Evening or soirée toilette with III. Henry sleeves and Pompadour skirt

Sima magas derék hajtóka díszekkel                          Otthonka derék écharpe-al színházi vagy társas öltözetekhez

Simple tall bodice with turn-up decoration                  Overall bodice with écharpe for theatre or evening toilettes

 

Március 1., 11. szám

Habár a farsang elmúlt, s az ellenállhatatlan tánczene nem vonzza többé Redoute-felé a hölgyecskék lábait s a papák és a férjek pénztárcáit, mégis még épp oly zajos és mulatságos minden. A házi bálok, soiréek sőt jelmez estélyek, soiréek korszaka ez, hol tán sokkal kedélyesebben lehet mulatni mint a nagy farsangi bálokban. Az utcák is népesebbek, mint valaha s habár a napsugarak győzedelmesen kezdenek ragyogni, mégsem tűntek el a prémdíszek a ruhákról és a köpenyekről. Az utcán majdnem általánosan rövid vagy félhosszú ruhákat látni. Legszebbek s minden gazdaságuk mellett legegyszerűbbek a fekete, sötét vörös, viola szín, kék és zöld bársonyöltözetek, gyakran atlasszal vagy popelinnel összeállítva, legkedveltebb az atlasz dísz nagy gombokkal, az eddig annyira ünnepelt prémcsíkok helyett.

A paletó formájában valódi anarchia következett be. Mind gyakrabban mutatkozik a hosszú félig testhez álló casaque széles atlasz écharpe-al, de azért a bő egyszerű paletó még mindig tökéletesen elegáns.

A bársony kosztümök mellett különösen a sötétkék és zöld posztó öltözetek tűnnek ki, prémcsíkok helyett bársonnyal beszegve.

Az apró francia kalapok, melyek oly bájosan állnak különféle formákban láthatók, széles bársony barbe-ok tartják össze az áll alatt, mégpedig egy csinos virággal vagy rosettel. A fátyol csupán feltűzetik s hosszú barbejai hátul a chignonon aláhullanak.

A gömbölyű kalapok különben kizárólagosan uralkodnak az ifjabb hölgyeknél, formáik legkedveltebbje a toque. Az ifjabb hölgyeké, különösen a leánykáké azon kedves öltözet, mely kék vagy vörös ruhákból áll, fehér göndörkelméjű paletóval.

A még mindig hideg idő nagyon kedvez a bashlikoknak, mely igen praktikus s a praktikum mellett festői ráncokban környezi ifjabb és idősebb hölgyek arcait; többnyire fehér, vörös, kék vagy fekete, csillogó aranydísszel, tarka török virágokkal vagy egyszerűen divatozik.

De már nagyon is sokáig járkáltunk a hűs tavaszi levegőn: sötétedik, a lámpák meggyújtatnak s alig van időnk rövid ruhánkat a pompás uszályos ruhával felcserélni. A szalonok megnyílnak, fénytenger fogadja a társaságot. Úgy mint kint a bársony, itt az atlasz foglalja el az első helyet minden lehető színben, mint magányos csillag ragyog a divat egén, s a csipke hű kísérője, kimondhatatlanul emeli díszítése által.

Nincs évad melyben annyi csipkét láttak volna mint most s nem csupán a valódi csipke, a jó imitáció is különösen a pamut yakot egészen el van fogadva. Széles csipke fodrok díszítik a ruhák alsó szélét, valamint a rövid paletó elegáns fekete vagy fehér bedouine itt-ott tunikául szolgálnak, a sálrészt az egyik hosszoldalon könnyű ráncokban a derék körül rendezve, s a két végét hátul összekötve. Csipke talmát is lehet tunikának elrendezni, mely elől nyílik, vagy az oldalakon virágokkal van felhúzva. Háromszögletes csipke kendő elegáns mantelet vagy spanyol mantillát eredményez a páholyba. Legkedveltebbek a csipkék mint rövid fichu Trianon vagy hosszú écharpe végekkel, mint mantelet Marie-Antoinette, mely magas vagy kivágott ruhára egyaránt alkalmas. A csipke helyett, mely ép oly kevéssé illik fiatal lányoknak, mint a gyémántok, tüll vagy gaze tunikák takarják a selyem ruhákat.

A soirée öltözetek majdnem kivétel nélkül sima selyemszoknyákból állnak, az alsó szélen dudorokkal díszítve, arra könnyű csipke vagy tüll fátyoltunika hull virágokkal vagy agraffokkal drapírozva. A széles écharpe nélkülözhetetlen. A haj, melynek elrendezésénél a chignont mind magasabbra alkalmazzák, virágokkal, bársony vagy atlasz bandeaukkal, arany, jet, acél diadémokkal s csatokkal díszítik. Az ércek különben jobban, mint valaha divatoznak: mindenütt, a ruhákon a hajban minden nemű formákban látni s a divat excentrikus istennője a vörösrezet kezdi protezsálni a szolid arany rovására.

A bretton otthonkák, melyek az álarcos bálokra emlékeztetnek kiváló alkatrészét képezik az öltözeteknek, de csupán intimebb házi öltözethez viselik.

A csipke díszek között különösen a blonde-ok, a fehér blonde-ok tűnnek ki, ezeket is úgy mint a tarlatánt utánzott gyöngyökkel díszítik, úgy hogy azok mintát képeznek. Ha a blonde-okat színes gyöngyökkel akarják azoknak a ruha színével bírniuk kell. Valódi gyöngyökkel elhintett blonde-ok vagy csipkék természetesen még vakítóbban hatnak.

1st March, 11th issue:

Though carnival is over and the resistless dance music doesn't seduce women's feet to the Redoute and the purses of the fathers' and husbands' but still everything is very noisy and merry. This is the season for house balls, soirées  for mascarade balls, -soirées where we can have fun even more convivially as in the big carnival balls. The streets are more populated than ever and tho'  sunlights starting to shine victoriously the fur trimmings still didn't disappear from the toilettes and coats. Out on the streets we can see generally short or demi-long toilettes. The most beautiful and beside all of theire richness the simpliest toilettes are from black, dark red, violet colour, blue and green velvet often matched with atlas or popeline, the prefered decoration is atlas with big buttons instead the formerly celebrated fur strips.

In paletot's shape real anrchy broke out. The long, half tight casaque appears more often with wide atlas echarpe, but the loose simple paletot is still very elegant.

Beside the velvet toilettes especially the dark blue, green baize gowns mark out, instead of fur stripes trimmed with velvet.

The small french bonnets, fitting so charmingly, come in different shapes, wide velvet barbes hold it still under the chin with a pretty flower or rosette. The veil is simply stiched up and the long barbes fall down on the chignons.

The roundy hats only reign for the young ladies, favoured shape is the toque. That charming toilette belongs to the young misses and especially to the girls, which arranged from blue or red gown with white frieze paletot.

The still very cold weather preferes the bashlicks, this is very practical and beside being practical framing the faces of young and elderly in artful tucks, fashionable mostly from white, red, blue, or black with shinny gold trim, motley Turkish flowers or left simple.

But we've been out in the chilly spring air for too long; getting dark, the lamps are lit, and we barely have some time to change our short gown into smashing train-toilette. The salons open up, a sea of light welcomes the society. As outside the velvet as inside the atlas is in first place in every avaliable colour, shinning as a lonely star on the sky of fashion, lace is it's faithful company, raising it ineffably.

There were no seasons seeing so many laces like now and not only the genuine laces, the good imitations too, especially the woollen Yakot is very accepted. Wide lace ruffles decorate the lower side of the skirts, also the short paletot, the elegante black or white beduine serves as tunique here and there, the shawl is arrangeded in easy tucks at one gored side around the waist and knotting the two endings at the back. Lace talma can be shaped as tunique too, split in the front or gathered up at the sides with flowers. The triangle lace cape resultes an elegante mantelet or Spanish mantelet for the theatre boxes. The prefered ones are the short fichu "Trianon" or the long with echarpe endings as mantelet "Marie-Antoinette", both very practical for high or cut bodices. Instead of lace, which as less fits the young girls as diamonds, tulle or gauze tuniques cover the silk skirts.

The soirée toilettes almost one and all made from simple silk skirst, trimmed with bulge on the lower side, easy lace or tulle tunique falls on it, gathered with flowers or agraffes. The wide echarpe is essential. The hair-do, in it's making the chignons placed higher and higher, decorated with flowers, velvet or atlas bandeaus, gold, jet or steel tiaras or snaps. Othervise the ores are more fashionable than ever, everywhere, on toilettes, in hair in every form and the libertine godess of fashion started to push the red copper at the solid gold's expense.

The bretton overalls, reminding us to the mascarade balls are a perfect component of the gowns, but only for the intimate house gowns.

From the lace decorations the blondes, especially the white blondes mark out, these are decorated with unoriginal pearls just like the tarlatans, in an arrangement to shape a form. If we want the blondes with colourful pearls they must be from the colour of the toilette. Blondes or laces with original pearls naturally are even more dazzling.

Hosszú casaque/Long casaque

"Trianon" fichu                                                         Barbe fátylas kalap/Bonnet with barbe-veil

 

Március 15., 12. szám:

Tarkábban mint most bizonyára soha nem nézett még ki a divat országában: törvényről szó sincs, minden meg van engedve ami tetszik. Minden lehető és lehetetlen viseltetik, hajpor és panier feltámadtak, s még nagy szerencse, hogy nagyanyánk ruhaszekrényéből származó e tárgyakat éppen csak annak kell viselnie, akinek tetszik. Az excentrikus ízlésű hölgyek mindent megtehetnek, hogy minél bizarrabban öltözködjenek s alig találhatnak fel valamit, mit a divat ne szankcionálna.

Hanem ellenkező esetben, nincs oly nő ki ha rosszul öltözködik a divatot okolhatná a rossz izléséért. Ha nagyon is testhezálló, ránc nélküli ruha által elcsúfítja magát, csak maga az oka, a ráncok hátul s oldalt mindig meg voltak engedve, sőt mostan ismét igen divatosak. Ha ellenben a természetes kellem túl rövid derék s vastag ráncbőség által semmivé tétetik ismét az aki viseli azon hibát követte el, a divatos asalyformát fel nem használja. Hallgassunk a derekak díszítéseiről, azoknak száma légió - sőt a divat annyira megy, a legnagyobb ceremoniális ünnepélyeken sem követeli a kivágott derekakat. Tüll chemisette és hosszú ujjak bájosan egészítik ki a kivágott derekakat és ujjakat. Az oly nő, ki szerény háztartásában a célszerű robe ronde-ot választja mindennapi használatúl, a legutolsó s legjobb izlés szerint öltözködik: de nem a divat ő maga felel meg azért, ha az uszályt tette elébe, avval szűk helyiségben magának s társainak kellemetlenséget okoz s a szép ruhát rövid idő mulva elrontja.

Épp úgy van a fejékekkel is. Az kinek a magas chignon s a kihívóan a homlokba nyomott kalapocska jól áll, hadd viselje azokat - de valóban nem vagyunk hiányában az igénytelen, igen egyszerű hajfrizuráknak, kalapoknak s főkötőknek sem. S mi a chignont illeti, mindenki tetszés szerint magasabbra vagy kevésbbé magasra tűzheti, az arcnak, az öltözetnek s a viszonynak megfelelően. Akármennyi rosszat is mondanak a mai divatra, akármennyit átkozzák, mint a fiatalság megrontóját, stb. - soha nem függött jobban minden egyestől izletesen egyszerűen öltözködni, soha saját ítéletünk és választásunk nem volt oly szabad, mint most. Távol attól, hogy valamire kényszerítse őket, a divat roppant sokat enged a nőknek s csak tőlük függ igénytelenül s ama legfőbb eleganciával az egyszerűség eleganciájával öltözködni.

Mindinkább előtérbe lép a szép Marie-Antoinette által viselt divattárgyak használata. Különösen a rövid fichuk, a szép hosszú manteletek s az elegáns alacsony kalapocskák tűnnek ki azokból.

Csipke tunikák, melyekhez minden csipke felöltő legyen az beduine, talma vagy kendő használható, valamint a lenge tüll fátyoltunika aranypor s kristály pleinnel vagy nélküle, még mindig fő tért foglalnak el a soirée öltözeteken. A tunikák, különösen az annyira kedvelt csipke mantillákhoz (mantille espagnole) a nagyvirágú minták részesülnek nagy tetszésben. Különösen színházban, oldalt egy rózsával vagy gránátvirággal igen szép hatást tesznek.

Mégegyszer a tunikára visszajőve megjegyezzük, hogy különösen a kicsit elnyűtt világos selyemruhákra igen célszerű azoknak alkalmazása s egy időre még megmenti azokat végső sorsuktól - a megfestéstől. E felsőruhához egy szoknyát készítünk mintázott fekete tüllből melyhez a szoknya asalyforma szerint szabatik s nem bővebb, de 20-25 cm-el hosszabb annál. Minden varrása ezután kissé ráncba húzatik, gyöngyszalaggal, csipkével vagy atlasz rézsúttal befedetik, úgy hogy a tunika ívekben hull alá a sima vagy alsó szélén díszített selyemszoknyára. Csipke vagy könnyű gyöngy vagy selyemrojt díszíti az íveket s a berthet.

Egyszerű sima ruha, mint robe ronde vagy uszállyal szabva még mindig ép oly izléses mint divatos. A szoknya különösen nehéz kelmékből egészen díszítés nélkül marad, a magas derekat rézsút vagy egyenesen begomboljuk s hajtókával vagy shawl gallérral, vagy pedig szív formával vagy négyszögletes kivágással ellátjuk.

Az atlasz még mindig nemcsak a legkedveltebb ruhakelme, de különösen díszítésekre igen használtatik színes ruhákra, különben a zsenília rojtok a legkedveltebb díszítést képezik.

A divatos könnyű kelmék között legszebbek, s legfinomabbak a gyöngyökkel elhintett tarlatánok. Ne ijedjenek meg hölgyeim, ezen gyöngyök nem valódiak, csupán gumicseppek által vannak utánozva. Színes tarlatánon e gyöngyök a ruha színével bírnak, fehér alapon vagy fehér, vagy kék, lila, vörös lehet e gyöngy plein. Az ily ruha különösen felsőruhának ajánlható fehér vagy színes selyem vagy tarlatan ruha fölé.

A csipke ismét roppant tért foglal el a soirée ruhák között. Gyakran csipke tunikák viseltetnek színes selyemruhák fölött, mely öltözet hasonló csipke fichu Marie-Antoinettel egészíttetik ki, mely hátul össze van kötve. Köztünk legyen mondva, ha olvasónőink egyike csipke mantillával, beduinnal bír a tunikát abból igen könnyen lehet utánozni. A ruhákon kívül csipke fichuk viseltetnek még magas ruhák fölé is, csipke otthonkák, spanyol mantillák csipkéből, csipke legyezők, cravattok* sőt sortie de balok** is.

*Nyakkendő-szerű gallér

**Báli belépő kabát vagy köpeny

15th March, 12th issue:

Variegatedly like nowadays the world of fashion never looked like: no rules, everything is accepted what's fancy. Everything possible and impossible is being worn, hair powder and panier uprear and it's really lucky that these objects from our great-grandmothers' closets only thoese have to wear, who like these. The libertine ladies allowed to do anything to dress up more bizarrely and they hardly find anything what fasnion doesn't sanction.

But the oposite case, there are no women who could blame fashion for her bad taste for dressing up awfuly. If she disfigurements her body with a very tight, untucked dress, the wearer is to blame, tucks on the sides and at the back were always allowed and now these are very fashionable. And if the natural beauty is ruined with a too short bodice and thick tucks, again the wearer makes the mistace for not using the fashionable gore-shape. Let's stay silent about the trimmings of the bodices, the number is legionary - the fashion goes ahead for not demandig short bodices for big ceremonial occasions. Tulle chemisette and long sleeves charmingly match the short bodices and sleeves. Woman in a homely domestic choosing the practical robe ronde for an everyday use is dressed up after the latest and the best fashion: but not the fashion but herself is responsible if she had put the train-skirt first place, causing bad time for herself and the company in small spaces and ruining the nice dress within short time.

The same goes to the hair ornaments too. For those who fit well with the high chignons and small hats pushed deep into the front, let them wear these -  but we're really not short of the self-denial, very simple hair-dos, hats and caps. And talking about the chignons everyone can stitch them higher or lower as favoured according to the face, the toilette and the occasion. Soever bad is said about today's fashion, soever cursed as the ruiner of the youth, etc. - it never depended so much on personal taste to dress up simply, never our own judge and choice were so free as nowadays. Far from forcing us, fashion allowes so many things to the women and it only depends on them to dress up austerely or with the higher elegancy, the elegancy of simplecity.

The pretty Marie-Antoinette's once worn accessories are coming forward. Especially the short fichus, the nice mantelets and the elegante small hats mark out.

Lace tuniques and for these every lace coats as beduine, talma or cape are used, also the frothy tulle veil-tunique with or without golddust or cristal plein, still take the first place among the soirée toilettes. For the tuniques, especially the prefered lace mantille (mantille espagnole) the big flower designs are favoured. Especially in the theatre, with one rose or pomegranate-flower at the sides have a pretty effect.

Once again coming back to the tunique, we must say that using these especially on the slightly worn-out light coloured silk toilettes, are very practical, and saves them for awhile from their last fate - the colouring. As a tunique like this we must make a printed black tulle for the upper skirt, sew the skirt tailored in gore-shape not wider but longer 8"-10" inches as the basic skirt. Every seamline is gathered up slightly after this, trimmed with pearl stripes, lace or atlas bias, so the tunique falls down in arc curves on the plain or trimmed basic silk skirt. Lace or easy pearls or silk fringe decorates the arc curves and the berthe.

The simple robe ronde in short or tailored with train is still very fashionable. The skirts made from very heavy fabrics left untrimmed, the high bodice is buttoned diagonaly or straight, trimmed with turn-ups or shawl collar or cut short in heart-shape or square-cut.

Atlas is not only the beloved fabric for toilettes, but used for trimming especially on colourful toilettes, otherwise chenillia fringes are the prefered trimmings.

Among the fashionable fabrics the most beautiful and lightests are the pearl scatteresd tarlatans. Don't be affraid ladies, these pearls are not real, only rubber drops immitatings. On colourful tarlatans these pearls made from the tarlatan's colour, on white basic it's white or blue, violet, red can be this pearl plein. A dress like this is recommended as upper layer over white or colourful silk or tarlatan toilettes.

The lace takes a huge place again among the soirée toilettes. Often lace tuniques worn over colourful silk toilettes and this ensemble is matched with Marie-Antoinette fichu, tied at the back. Let's say secretly if one of our reader has a lace mantill, beduine the tunique can be immitated from these easily. Besides the toilette even lace fichus are worn over the high bodices too, lace overalls, Spanish capes from lace, lace fans, cravats* and even sortie de bals**.

*necktie

**Cape or coat for ball

Báli vagy estélyi öltözetek, a balról az első csipke beduin tunikával/Ball or evening toilettes, the first on the left with lace beduine tunique

Marie-Antoinette fichu elő- és hátrésze/Marie-Antoinette fichu front and back

 

Április 1., 13. szám:

Mai számunkban fő figyelmünket a fehérneműre irányoztuk, hanem azonkívül több igen fontos kérdés eldöntésének hírnökei is akarunk lenni. Nem másról, mint az asalyszoknyák bukásáról s a redők és Marie-Antoinette szoknyák uralkodásáról van szó, mely minden oldalról jóslatozik s iszonyattal tölti el mindazokat, kik hosszas ingadozás után végre arra határozták volt magukat, minden ruhájukat asalyformára szabatják. Habár sok igaz is van a dologban, nem szükség éppen elájulni kedves és takarékos hölgyeim! A ráncok ugyan ismét divatba jönnek, hanem azért semmiképpen nincs elítélve a különösen karcsú alakoknak az oly előnyös asalyruha, az minden esetre még sokáig en vogue fog maradni. Ellenben, nem lesz szükséges új nehéz selyemruháikat apró darabokra vagdalni, hanem csupán az előli szélt rézsút szabni, a többieket ellenben egyenesen hagyni s hátul gazdag redőkben elrendezni. Az uszály azután alul szabatik rézsút, vagy - mily öröm a takarékos gazdasszonyoknak! - a hátulsó szélek mind egyformán hosszúak maradnak s az oldalak 20-30 cm-nyire a derék vége alatt kezdődő ráncokban csatolódnak a rézsút előrészhez. A ránc varrás megfelelő díszítést nyer, gazdagabb elrendezéshez az egész előli szélt en tablier* díszítjük.

A szegélyzeteket illetőleg még egyszer az atlaszhoz kell visszatérnünk, különösen egy pamuttal vegyült igen szép hatású atlaszt említhetünk (satin tramé coton).

A tavasz közeledtével néhány divatos selyemkelmét is akarunk említeni s egyszersmind olvasónőinknek megsúgni, hogy az ún. "changeant" kelmék ismét divatozni fognak.

A kézimunkák köréből is újat mondhatunk. Az annyira kedvelt frivolitások újabb időben Berlinben megaranyoztatnak. A legszebb aranycsipke nem bír oly hatással, mint a fehér pamutfrivolitásból készült csipkék. Báli ruhák, fejékek díszítésére kiválóan ajánlhatók.

De most csak a fehérneműhöz forduljunk, hisz alig van alkalmasabb időszak az évben a fehérnemű kiegészítésére, mint most, hol a közeledő tavasz új tevékenységre hívja fel kezeinket.

Máskor hónapokig dolgoztak szorgalmas kezek a fehérnemű készítésén, most a varrógép helyettesíti azok nagyrészét: hihetetlen gyorsasággal dolgozik s amellett oly szép szegélyzeteket teremt milyeneket szabad kézzel a legnagyobb szorgalommal sem volnánk képesek készíteni.

A gépeknek köszönhetjük a fehérnemű gazdag szegélyzeteit, melyeknél különben a kézimunka is nagyrészt érdekelve van az egyszerűbb szegélyzetekhez, languetteket s keskeny frivolitást vagy horgolt csipkét ajánlhatunk.

Igaz! Elfeledtük volna megemlíteni, hogy a carrirozott skót mintájú kelmék ismét feltűnnek, különsen fiatal hölgyeink ruhatárában, legkedveltebb a vörös skótminta de csakis igen fiatal hölgyeknek van megengedve. A felöltőkről is kell néhány szót mondanunk. Igen hosszúak, félig testhez állók s övvel vagy écharpe-al viseltetnek.

A pongyolaruha, a valódi "robe de chambre" mely oly kényelmes, hogy sajnálattal cseréljük fel valami más ruhával, valóban egy egész cikket érdemelne mostanában. Most különösen igazán csak bele kell bújni, egészben van szabva s csak a derékon köttetik meg egy vastag zsinórral, mely "cordeliére" név alatt ismeretes, s melyről nagy bojtok függenek alá. A ponygolyaruhákhoz használt szín, most különösen a vörös, a kelme pedig a flanell. Ritkán, igen ritkán kasmír vagy ripsz, s természetes mivel nem létezik puhább és melegebb kelme annál. 

*Tunika szerűen

1st April, 13 rd issue:

In our recent issue our main attention was on the lingeries, but we want to be the messenger of other important questions' determinations. Nothing else but the fall of the gored-skirts and the reign of the pleated and Marie-Antoinette skirts, this is told from every side and those filled with loathing who after long time of vacillating decided that they make every ensemble in gores. Tho' there are a lot of truth in this redard, it's unneccessary to faint my loved and sparing ladies! Tho' the pleats are very fashionable again, the attractive gore-shape skirts are not doomed for the tall and very slim ladies, this will remain en vogue for a long time. On the other hand the new, heavy silk toilettes don't need to be cut up in little parts, only the front apron cut in bias leaving the rest straight and rich pleats folded at the back. The train after this is cut bias or - such a relief for the sparing ladies! - the back parts all in the same lenght and on the sides from 8"-12" inches from the waist line, under the pleats  attached with the bias front. The pleated seam gains proper trimmings, for richer settings the whole front is trimmed en tablier.

As for the trimmings once again we must return to the atlas, we can mention a very beautiful atlas and cotton blend (satin tramé coton).

We would like to mention some fashionable spring fabrics too, and for our readers' private ears that the so called "changeant" fabrics will be very fashionable again.

We can say a new thing about handworks too. The so beloved needle tatting nowadays are gilded in Berlin. The most beautiful golden lace doesn't have souch an effect as the white cotton needle tatting laces. Especially recommended for ball toilettes and decorations of hair ornaments.

But now let's stay at the lingeries, because there is no other season for completing the lingeries like this arriving spring as seduces our fingers to work.

In other times the hands worked on the lingeries for months, now the sewing machine repleaces the big part of it: working amazingly fast and beside this creates so beautiful facings, that we couldn't make with our own hands with the biggest sedulity.

We can thank to the machines the rich trimmings of the lingeries, in which's making the hand works stand a big part, for simple trimmings we can advice languettes, and narrow needle tattings or point-lices.

So true! We nearly forgotten to mention that the Scotthis tartans appear again especially in the very young ladies wardrobe, the favoured is the red tartan but only allowed for very young ladies. We must say a few words about the coats too. Very long, half tight-fitting and worn with belt or echarpe.

The wrappers, the real "robe de chambre" being so comfortable that we sorrowly change it to some other dress, this deserves a whole issue nowadays. Now we really just have to jump in it, tailored wholly in one and only tied at the waist with a wide cord this is known under the name "cordeliére", and big bunches hang down from this. The colours used for wrappers now is especially the red, and the fabric is the flannel. Rarely, really rarely the cashmere or rep, and this is natural because there is no warmer and softer fabric than that.

Séta és estélyi öltözetek fiatal hölgyeknek                                Reggeli pongyolaruha á la Watteau

Walking and evening toilettes for young ladies                          Morning wrapper gown á la Watteau

 

Május 15., 16.szám:

A costume uralkodása újólag meg van alapítva, hanem a nagyon is rövid szoknya eltűnt s helyébe a robe ronde, mely majdnem földig ér, lépett. Egyes s dupla szoknyákat, bő s testhez álló paletókat stb. viselnek minden lehető formában, minden képzelhető díszítéssel. Kosztümök két élesen elütő színben mint tavaly, nagyon kevéssé láthatóak; ellenben fekete díszítések sötét színeken, vagy tarkák fekete vagy szürke színeken még mindig divatosak. A legelegánsabb kosztümök csak egyszínűek, de gyakran kétféle kelmét mutatnak fel mint ripszet vagy popelinet, atlasszal vagy bársonnyal ugyanazon színben.

Az ilyen popeline, ripsz, cretonne stb. kosztümök jelenleg túlnyomók, a kelmékről keveset szólok, a színek leginkább mindenféle árnyalatú kék, azután rubint vörös, szultán vörös, burgund vörös, bordó stb., barna mint az új "Carmelite" mely egyedül megmaradt a most már megvetet Bismark árnyalatból. Különösen kék és barna szépen díszíttetik feketével.

Majdnem minden kosztüm écharpeot mutat fel, nagy csokorral s hosszú széles végekkel különféle elrendezésekben; a testhez álló casque-on, valamint a bő paletón látható mely általa testhez állóvá válik. Különben egy ruha écharpe nélkül majdnem a "nem divatos" elnevezéssel találkozik mostan.

Az annyira bizonytalan kalapkérdés (a francia kalapokról beszélünk, melyek hála Istennek már minden nap jobban divatoznak) az örök fanchon-formában találta feleletét. Ép oly csinos mint kényelmes, s minden archoz, hajviselethez s díszítéshez tudja magát alkalmazni. A hajviselet szerint keskenyebb vagy szélesebb; ép oly könnyen alkalmazza magát a diadémhoz mint a számtalan fátyol elrendezéshez, mely nem találhatna jobb alapot a keskeny fanchon-formánál, melyről gracieussen aláhull: az écharpe-ot ép úgy elfogadja mint a spanyol mantillát, vagy a hátsó hajat befoglaló csipke kapucnit. A fanchon-forma a neutrál földet képezi, melyen minden kalapkérdés egyesül; legjobb alapja a fiatal kokett kalapocskákna valamint az idősebb hölgyek szolid kalapjának, mely alá néha főkötő is jut s helyet talál.

Fiatal színezetű tavaszi kalapokhoz különösen szép a lenge, ragyogó tüll etincelle vagy diamant minden színben, fénylő cseppekkel elhintve; közben virágok, pillangók, rózsák s méhek ércből vagy kövekből képezik a legkedvesebb díszt; néha agraffokat és csatokat is látunk előcsillogni a lenge tüll fellegek közül. Egészen fiatal hölgyek a toque-t kedvelik legjobban hosszú lebegő szalaggal vagy écharpe-al a legkülönfélébb formában s díszítéssel.

A nap melegében fichu Marie-Antoinettek s bashlikok, melyeknek végei az övhöz csatolódnak, míg a kapucni a széles écharpe végekre hull alá - képezik gyakran a kosztüm kiegészítését. Idősebb hölgyek gyakran Talmát viselnek, vagy egy nagy pelerin gallért ránc drapériával, vagy két összekötött véggel hátul.

A séta topánkák még mindig nagyon magasak s majdnem kizárólagosan finom fekete bőrből vannak igen vastag talpakkal.

A kesztyűk igen hosszan viseltetnek s különféle mandzsetta-szerű díszítéseket mutatnak fel.

Végre vessünk még egy pillantást a toilette d'intérieur, a házi öltözetre: itt az elegáns házi ruhától kezdve a szalon ruháig mindig az uszállyal találkozunk. Négyszögletes vagy szív-formájú kivágás szegélyzettel utánozva vagy chemisettel kiegészítve, hajtókák, crevés-k stb. képezik a derék díszítését.

15th May, 16th issue:

The reign of the costume is renewed again tho' the very short skirt disappeared and into it's place the robe ronde stepped, in almost floor lenght. They wear simple and duble skirts, loose and tight fitting paletots etc., in every possible form, with every thinkable trimming. Costumes in two very different colours, like last year, rearly appear; instead black trimming on dark coloured ones, or variegated on blacks and grey ones are still very fashionable. The most elegante costumes only made from one colour but often with two different fabrics as rep or popeline with atlas or velvet in the same colour.

These popeline, rep, cretonne etc. costumes nowadays predominant, I say less about the fabrics, the colours are blue in every shades, after this ruby red, sultan red, burgund red, bordeaux etc., brown as the new "Carmelite" now stands alone from the so detested Bismark shade. Especially blue and brown neatly trimmed with black.

Almost every costume decorated with echarpe, with big bow and long wide endings in different trimmings; on the tight fitting casaque also seen on the loose paletot, becomes tight fitting by it. Otherwise an ensemble without echarpe nowadays considered as "out of fashion".

The so indefinite bonnet question (talking about the french bonnets, thank God nowadays fashionable than ever) found the answer in the lasting fanchon form. As pretty as comfortable, and can be worn for every face, hair-dress and ornament. According to the hair-do narrow or wider; as easily adaptable with the tiara as with the countless veil settings, this couldn't have found a better basic as the narrow fanchon form, falling down from it prettily; adaptes the echarpe just as easily as the Spanish mantilla or the bounded back of the hair-dress with the lacehood. The fanchon form means the natural earth, within this every bonnet question unites; the best foundation for the young ones flirty bonnets and for the elderly women's solid bonnets, under this sometimes a cap added and easily finds it's place.

For the springtime's youthful coloured bonnets especially pretty the flimsy, shinny tulle etincelle or diamant in every colour, scattered with shinny drops; inserted flowers, butterflies, roses and bees from ores or gems model the most prefered decorations; sometimes we can see agraffs and snaps shinning out from the flimsy tulle cloud.

Very young ladies prefer the pretty toque with long aerial ribbons or echarpe in various forms and decorations.

With the heat of the sun the fichus Marie-Antoinette and the baschliks - the endings are tied to the belt while the hood falls down on the wide echarpe endings - make the accessories for the costumes. Elderly women often wear Talmas or a big pelerine capes with pleated drapery or with two knotted endings at the back.

The walking shoes are still very high and almost exclusively made of fine black leather with very thick soles.

The gloves are very long and model different forms of cuff decorations.

Finally let's have a look at the Toilette d'intérieur, the house gown: here we meet the train-skirts from the elegante house gowns to the salon toilettes. The trimmings of the bodices are modelling the square- or heart-shape cuts with immitated trimmings or accessoried with chemisette, turn-ups or crevés etc.

Tavaszi ruhák és felöltők és hozzájuk való kalapok/Springtime toilettes and coats and fashionable bonnets

 

Június 1., 17.szám:

Mielőtt még kedves kíváncsi olvasónőim elolvasnák e tudósítást, szemügyre vették már a két nagy képet, melyen az uralkodó divat majdnem minden változataiban szemük elé van tárva: nekünk nem maradt egyéb, mint annak egyes részleteit jobban tárgyalni.

Már igen sokat beszéltünk a kosztümről, s mégis most ezúttal ismét vissza kell térnünk hozzá, s bevallani, hogy e nyári idényben is a legelőkelőbb helyet foglalja el. Fiatal lányok otthon sem hordanak egyebet, mint a lábat szabadon hagyó robe ronde-ot, mely a kosztüm alapját képezi s csak rövid paletóra vagy mantelet Marie-Antoinettere szorul, hogy séta öltözetté váljon. Asszonyok, s kivált idősebbek, persze az uszályos ruhával cserélik fel, otthon szerényebb kiterjesztésben, társaságban oly hosszúan, mint tán még soha nem viselték.

Marie-Antoinette nevet visel egyáltalán a nap nagy divatja minden mit a szép, szerencsétlen királynő viselt, a divat hősnői által előkerestetik ismét, hogy vele saját szépségüket is (ha ugyan létezik) még inkább emeljék, mert be kell vallani, hogy nem létezik ennél kacérabb viselet. A sima ruhák helyett mindenhez nyúlnak, mi dudoros és könnyű. A "merveilleuses"-ek különösen a nagy csokrok vagy rosettek (pompon) által felhúzott ruhákért ábrándoznak, melyek a ruhát elől majdnem simán hagyják s hátul magasan feldudorozzák, hogy az egykori "panier"-ek ismét feltámadottnak látszanak. E szám 30. ábrája is ily kosztümöt ábrázol a legtisztább felfogásban, mely különben azt hisszük mindig csak igen kis körre fog szorítkozni.

Különben azért egészen nyugodtan azt tanácsolhatjuk olvasónőinknek, hogy egészen asalyformájú ruháikat nyugodtan viseljék tovább, avval vígasztalva magukat nem egészen divatos szabásukért, hogy sok kelmét takarítottak meg e szabás által. Sok nyulánk és takarékos nő ennek kedvéért alighanem tovább is meg fogja tartani e szabást.

Új ruhák készítésénél minden esetre tanácsosabb azokat a legutolsó divat szerint készíteni. A felöltők közül, melyek soha nem voltak olyan különfélék, mindenki személyisége és kora szerint választhat. A  divatos testhez álló paletó nyulánk ifjú alakot igényel, épp úgy a gracieuse "mantelet Marie-Antoinette". A bő paletók, pelerinek és beduine köpenyek ellenben minden alakot előnyösen körülvesznek.

Ahol díszítésről van szó a hasonló kelme, atlasz vagy tafota hengerek úgy simán mint himzéssel, rüssök és fodrok a legelső helyet foglalják el; finom fehér rojtok (effilée mousse) s gazdagabb zsenília rojtok még külön csatolódnak hozzá.

A hengerek uralma nemcsak a kasmír és foulard ingekre terjeszkedik ki, hanem a fehér moll blúzokra is, melyek még mindig igen divatosak. Úgy egyedül, mint négyszögletes, bömbölyű s szív-formájú kivágású derekakhoz széles écharpe övvel, melyhez nem ritkán kis kötényke csatolódik - viselhető. Ha a ruhának ujja van a blúz ujjak elmaradhatnak, de a derékhoz mint chemisette megmarad s a divat nyelvén "gorgerette" név alatt ismeretes. Ily chemisette vagy blúz fölé nincs divatosabb a "Chatelaine" vagy "Odaleske" nyakéknél, mely öt-tíz s több arany stb. gyöngyláncból áll.

Gallérokat és kézelőket illetőleg a régibb formák még nincsenek elűzve újabbak által, de egyszerű vászongarnitúrák még csak pongyola öltözethez viseltetnek; áttört csipkék, csipke medallionok, himzés stb. teszik csak szalonképessé. Ifjabb hölgyek majdnem csupán állógallért viselnek, de a cravattok mindenkorú hölgyeknél általános tetszésnek örvendenek.

A főkötők közül a hálóforma ismét mindinkább kitűnik, de a Lamballe főkötő mindnyájuknak királynője. Kisebb társaságban és színházban Catalane ifjabb nőfejeken díszlik, míg idősebb hölgyek inkább a mantilla-fátyolt fanchon kalappal méltatják figyelemre.

1st June, 17th issue:

Before my beloved pry readers read this article, they have looked at the two big pictures in which the ruling fashion almost in every available shapes are modelled; we have nothing else to do but to consider each part of it.

We've been talking about the costume a lot but now we still have to return to it and admit that during this summer season this shall be prior. Young ladies don't wear nothing else at home but the robe ronde leaving the feet free, this is the basic of the costume, and it only needs a short paletot or mantelette Marie-Antoinette to become a walking ensemble. Women, especially elderly, change this with the train-skirts, at home in smaller extent, in society so long as probably never before.

The leading fashion of the day wears the Marie-Antoinette name, everything what the beautiful but ill-fated queen once wore, now are refound by the heroines of the fashion again, to raise their beauty (if it exists) whit these, becouse we have to admit it that there is no flirtier fashion, like this. Instead of the simple toilettes they wear everything what is bustled and light. The "merveilleuses" specially dream about arrangements gathered up with big bows or rosettes (pompom), leaving the skirt straight at the front with a high bustle at the back, so the long time ago stylish "paniers" seem to rise again. This issue's 30.th picture represents a costume like this in the clearest opinion, but otherwise we think this will be only worn by a smaller circle.

But we dearly advise to our readers, to wear their gore tailored skirts on calmly, consoling themselves with that how many yards of fabrics they have saved with this unfashionable shape. A lot of tall and sparing women for this sake shall keep this tailoring for a long time.

But when making a new dress it's the best to make it after the latest fashion. From the coats, these never were in so many different shapes, everyone can choose according to taste and age. The fashionable tight fitting paletot needs tall and young figure, just like the pretty "mantelet Marie-Antoinette". The loose paletots, pelerines and beduine capes on the other hand cover every figure fairly.

When talking about the decorations the similar fabric, atlas or taffeta bands left simple or ornated with embroidery, ruffles and pleats prefered; light white fringes (effilée mousse) and richer chenille fringes join to supplement these.

The reign of the bands not only expand for the shirts, but for the white mull blouses too, these are very fashionable now. These can be worn with square-, roundy- or heart-shape cut bodices with wide echarpe belt, also often little apron arranged. If the bodice has sleeves the blouse's sleeves can be neglected, but for the bodice the chemisette still setted and the fashion calls it "gorgerette". For souch chemisette or blouse bodice nothing else is more stylish than the "Chateline" or "Odaleske" necklets, made of 5-10 or more rows of gold, etc. pearl strings.

As for the collars and cuffs the old shapes are not thrown aside by some newer, but the simple linen kits are worn with the wrappers; openwork laces, lace medalliones, embroideries etc. make it representable in the salon. The younger ladies almost always wear standing collars but the cravattes are prefered by every age of women.

From the caps the net-shape marks out again, but the Lamballe cap is the queen of them all. In smaller society or in the theatre the Catalane decorates the younger ladies' heads, while the elderly women rather prefer mantilla veil with fanchon bonnet.

A 30. ábra dudoros ruhája: Öltözet "Louis XV." fekete tafotából, széles fodorral az alsó szélen, különben fekete atlaszcsokrok és hengere s fekete augilléttes rojtokkal díszítve. A felhúzás, mely ruhát magasan feldudorozza "en paniers Dubarry"-nak neveztetik, s a párizsi divathősnők jelszava. Gömbölyű pelerine kapucnival, magyar toque, tarkán színezett legyező.

The bustle toilette of the 30. picture: Toilette "Louis XV." from black taffeta with wide ruffles at the hem, black atlas bows an bands and black augilléttes fringes as for trimming. The gathering up gives a high bustle to the skirt and called "en paniers Dubarry" and this is the catchword of the Parisian fashion heroines. Roundy pelerine with hood, Hungarian toque and colourful fan.

Kasmír ingecske hímzett hengerekkel                              Odaliske nyakék

Cashmere shirt with embrodiered bands                         Odaliske necklet

comments powered by Disqus